Các cơ quan ngoại giao Các cơ quan ngoại giao

Các cơ quan ngoại giao

 

1. Lãnh sự quán Lào

2.Lãnh sự quán Liên Bang Nga

- Địa chỉ:  16 Đường Trần Quý Cáp

- Địa chỉ:  22 Đường Trần Phú

- Điện thoại:  (0236) 3821208 -  3824101 - 3886874

- Điện thoại:  (0236) 3822380 - 3818528

- Fax:  (0236) 3 822 628

- Fax:  (0236) 3 818 527

- Điện thoại ngoài giờ:  (0236) 3821208 - 3824101

- Điện thoại ngoài giờ:  (0236) 3818528 - 3822380

- Email:  laoconsulat@vnn.vn

- Email:  consdanang@dng.vnn.vn

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo