Nội dung HTML Nội dung HTML

1. Văn phòng UBND thành phố 

2. Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản  

- Địa chỉ: Tầng 1&3, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: 4F, Kasumigaseki Building, 3-2-5, Tokyo,100-6004 Japan

- Tel: (0236) 3840237

- Tel: +81 03(3580)8512 

- Fax: (0236) 3825321

- Fax: +81 03(3580)8513

- Website: www.danang.gov.vn

- Website: www.oeri.co.jp

3. Văn phòng đại diện UBND TP Đà Nẵng tại Hà Nội 

4. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất

- Địa chỉ: 09 Đào Duy Anh, Hà Nội 

- Địa chỉ: Tầng 30, Tòa nhà TTHC TP Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (024) 35771273

- Tel: (0236) 3830017

- Fax: (024) 35770522

- Fax: (0236) 3830015

- Email: hanoirep@danang.gov.vn

- Website: www.iza.danang.gov.vn

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

6. Sở Công Thương 

- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3840123

- Tel: (0236) 3822548 

- Fax: (0236) 3840124

- Fax: (0236) 3889540

- Website: www.tttt.danang.gov.vn

- Website: www.socongthuong.danang.gov.vn 

7. Sở Giao thông - Vận tải 

8. Sở Giáo dục - Đào tạo 

- Địa chỉ: Tầng 13&14, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

- Tel: (0236) 3822430

- Tel: (0236) 3821066

- Fax: (0236) 3830438 

- Fax: (0236) 3821066 

- Website: www.sgtvt.danang.gov.vn

- Website: www.danang.edu.vn 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

10. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Địa chỉ: Tầng 6&7, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3822217

- Tel: (0236) 3891916 - 3830214

- Fax: (0236) 3829184

- Fax: (0236) 3822864

- Website: www.dpi.danang.gov.vn

- Website: www.dost.danang.gov.vn

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

12. Sở Ngoại vụ 

- Địa chỉ: Tầng 20&26, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3827616

- Tel: (0236) 3822174 - 3812321

- Fax: (0236) 3822957

- Fax: (0236) 3825853

- Website: www.ldtbxh.danang.gov.vn

- Website: www.fad.danang.gov.vn

13. Sở Nội vụ

14. Sở Tài chính

- Địa chỉ: Tầng 10&26, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 7&8, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3821253

- Tel: (0236) 3822130

- Fax: (0236) 3829900

- Fax: (0236) 3827074

- Website: www.noivu.danang.gov.vn

- Website: www.taichinh.danang.gov.vn

15. Sở Tài nguyên - Môi trường 

16. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 27, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3822410

- Tel: (0236) 3822235 - 3840400

- Fax: (0236) 3863021

- Fax: (0236) 3837146

- Website: tnmt.danang.gov.vn 

- Website: www.snnptnt.danang.gov.vn

17. Sở Tư pháp 

18. Sở Văn hóa và Thể thao

- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3822822 - 3895267

- Tel: (0236) 3821 203

- Fax: (0236) 3895267

- Fax: 

- Website: www.sotuphap.danang.gov.vn

- Website:http://vhtt.danang.gov.vn

19. Sở Xây dựng

20. Sở Y tế

- Địa chỉ: Tầng 12&13, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3822134 - 3821318

- Tel: (0236) 3821206

- Fax: (0236) 3828587

- Fax: (0236) 3826276

- Website: www.sxd.danang.gov.vn

- Website: www.soyte.danang.gov.vn

21. Sở Du lịch

22. Ban Quản lý Khu công nghệ cao

- Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Lô C2, đường số 5, Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Km18, đường Hầm Hải Vân - Túy Loan, xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang)

- Tel: (0236) 3898 196

- Tel: (0236) 3566 704

23. Thanh tra Thành phố

24. Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3822079

- Tel: (0236) 3886243 - 3810054

- Fax: (0236) 3822079

- Fax: (0236) 3810056

- Website: www.thanhtra.danang.gov.vn

- Website: www.investdanang.gov.vn

25. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

26. Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội 

- Địa chỉ: Tầng 29, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3886279

- Tel: (0236) 3840332

- Fax: (0236) 3830111

- Fax: (0236) 3840975

- Website: www.cphud.danang.gov.vn

- Website: www.dised.danang.gov.vn

27. Ủy ban nhân dân Quận Hải Châu

28. Ủy ban nhân dân Quận Thanh Khê 

- Địa chỉ: 270 Trần Phú, Quận Hải Châu

- Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê

- Tel: (0236) 3827970-3561188

- Tel: (0236) 3714584 - 3811882

- Fax: (0236) 3872744

- Fax: (0236) 3711 658

- Website: www.haichau.danang.gov.vn

- Website: www.thanhkhe.danang.gov.vn

29. Ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà

30. Ủy ban nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn

- Địa chỉ: 02 Đông Giang, Quận Sơn Trà

- Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn

- Tel: (0236) 3944049

- Tel: (0236) 3847327

- Fax: (0236) 3944053

- Fax: (0236) 3847327

- Website: www.sontra.danang.gov.vn

- Website: www.nguhanhson.danang.gov.vn

31. Ủy ban nhân dân Quận Liên Chiểu

32. Ủy ban nhân dân Quận Cẩm Lệ 

- Địa chỉ: 168 Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu

- Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ

- Tel: (0236) 3841012

- Tel: (0236) 3674159

- Fax: (0236) 3841882

- Fax: (0236) 3674157

- Website: www.lienchieu.danang.gov.vn

- Website: www.camle.danang.gov.vn

33. Ủy ban nhân dân Huyện Hòa Vang

34. Ủy ban nhân dân Huyện Hoàng Sa

- Địa chỉ: QL 14B, Dương Lâm 1, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ: Hoàng Sa (góc ngã ba đường Hoàng Sa - Phan Bá Phiến), phường Thọ Quang, quận Sơn Trà

- Tel: (0236) 3879183

- Tel: (0236) 3821253

- Fax: (0236) 3846476

- Fax: (0236) 3829900

- Website: www.hoavang.danang.gov.vn

- Website: www.hoangsa.danang.gov.vn

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo