Nội dung HTML Nội dung HTML

Các Sở, ban, ngành, quận, huyện

 

1. Văn phòng UBND thành phố  2. Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản  
- Địa chỉ: Tầng 1&3, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: 4F, Kasumigaseki Building, 3-2-5, Tokyo,100-6004 Japan
- Tel: (0236) 3840237 - Tel: +81 03(3580)8512 
- Fax: (0236) 3825321 - Fax: +81 03(3580)8513
- Website: www.danang.gov.vn - Website: www.oeri.co.jp
   
3. Văn phòng đại diện UBND TP Đà Nẵng tại Hà Nội  4. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất 
- Địa chỉ: 09 Đào Duy Anh, Hà Nội  - Địa chỉ: Tầng 30, Tòa nhà TTHC TP Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng 
- Tel: (04) 35771273 - Tel: (0236) 3830017
- Fax: (04) 35770522 - Fax: (0236) 3830015
- Email: hanoirep@danang.gov.vn - Website: www.iza.danang.gov.vn
   
5. Sở Thông tin và Truyền thông  6. Sở Công thương 
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3840123 - Tel: (0236) 3822548 
- Fax: (0236) 3840124 - Fax: (0236) 3889540
- Website: www.tttt.danang.gov.vn - Website: www.socongthuong.danang.gov.vn 
   
7. Sở Giao thông - Vận tải  8. Sở Giáo dục - Đào tạo 
- Địa chỉ: Tầng 13&14, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3822430 - Tel: (0236) 3821066
- Fax: (0236) 3830438  - Fax: (0236) 3821066 
- Website: www.sgtvt.danang.gov.vn - Website: www.danang.edu.vn 
   
9. Sở Kế hoạch và Đầu tư  10. Sở Khoa học và Công nghệ 
- Địa chỉ: Tầng 6&7, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3822217 - Tel: (0236) 3891916 - 3830214
- Fax: (0236) 3829184 - Fax: (0236) 3822864
- Website: www.dpi.danang.gov.vn - Website: www.dost.danang.gov.vn
   
11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  12. Sở Ngoại vụ 
- Địa chỉ: Tầng 20&26, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3827616 - Tel: (0236) 3822174 - 3812321
- Fax: (0236) 3822957 - Fax: (0236) 3825853
- Website: www.ldtbxh.danang.gov.vn - Website: www.fad.danang.gov.vn
   
13. Sở Nội vụ  14. Sở Tài chính 
- Địa chỉ: Tầng 10&26, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 7&8, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3821253 - Tel: (0236) 3822130
- Fax: (0236) 3829900 - Fax: (0236) 3827074
- Website: www.noivu.danang.gov.vn - Website: www.taichinh.danang.gov.vn
   
15. Sở Tài nguyên - Môi trường  16. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 27, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3822410 - Tel: (0236) 3822235 - 3840400
- Fax: (0236) 3863021 - Fax: (0236) 3837146
- Website: tnmt.danang.gov.vn  - Website: www.snnptnt.danang.gov.vn
   
17. Sở Tư pháp  18. Sở Văn hóa và Thể thao
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng  - Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng 
- Tel: (0236) 3822822 - 3895267 - Tel: (0236) 3821 203
- Fax: (0236) 3895267 - Fax:
- Website: www.sotuphap.danang.gov.vn - Website:
   
19. Sở Xây dựng 20. Sở Y tế
- Địa chỉ: Tầng 12&13, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3822134 - 3821318 - Tel: (0236) 3821206
- Fax: (0236) 3828587 - Fax: (0236) 3826276
- Website: www.sxd.danang.gov.vn - Website: www.soyte.danang.gov.vn
   
21. Sở Du lịch  
- Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng  
- Tel: (0236) 3898 196  
   
22. Thanh tra Thành phố 23. Trung tâm Xúc tiến đầu tư
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3822079 - Tel: (0236) 3886243 - 3810054
- Fax: (0236) 3822079 - Fax: (0236) 3810056
- Website: www.thanhtra.danang.gov.vn - Website: www.investdanang.gov.vn
   
24. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 25. Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội 
- Địa chỉ: Tầng 29, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3886279 - Tel: (0236) 3840332
- Fax: (0236) 3830111 - Fax: (0236) 3840975
- Website: www.cphud.danang.gov.vn - Website: www.dised.danang.gov.vn
   
26. Ủy ban nhân dân Quận Hải Châu 27. Ủy ban nhân dân Quận Thanh Khê 
- Địa chỉ: 270 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3827970-3561188 - Tel: (0236) 3714584 - 3811882
- Fax: (0236) 3872744 - Fax:
- Website: www.haichau.danang.gov.vn - Website: www.thanhkhe.danang.gov.vn
   
28. Ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà 29. Ủy ban nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn
- Địa chỉ: 02 Đông Giang, Q.Sơn Trà - Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn
- Tel: (0236) 3944049 - Tel: (0236) 3847327
- Fax: (0236) 3944053 - Fax: (0236) 3847327
- Website: www.sontra.danang.gov.vn - Website: www.nguhanhson.danang.gov.vn
   
30. Ủy ban nhân dân Quận Liên Chiểu 31. Ủy ban nhân dân Quận Cẩm Lệ 
- Địa chỉ: 168 Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu - Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Đà Nẵng
- Tel: (0236) 3841012 - Tel: (0236) 3674159
- Fax: (0236) 3841882 - Fax: (0236) 3674157
- Website: www.lienchieu.danang.gov.vn - Website: www.camle.danang.gov.vn
   
32. Ủy ban nhân dân Huyện Hòa Vang 33. Ủy ban nhân dân Huyện Hoàng Sa
- Địa chỉ: QL 14B, Dương Lâm 1, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Địa chỉ: Hoàng Sa (góc ngã ba đường Hoàng Sa - Phan Bá Phiến), phường Thọ Quang, quận Sơn Trà
- Tel: (0236) 3879183 - Tel: (0236) 3821253
- Fax: (0236) 3846476 - Fax: (0236) 3829900
- Website: www.hoavang.danang.gov.vn - Website: www.hoangsa.danang.gov.vn

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo