Cứu người là ưu tiên hàng đầu trong phòng cháy, chữa cháy 20/07/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện tăng lương 20/07/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ và điều chỉnh...

Lập kế hoạch tài chính 05 năm 20/07/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2017/TT-BTC hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

Ban hành quy định trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 20/07/2017

UBND thành phố vừa ban hành quy định hướng dẫn trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn...

Phát hành tem bưu chính kỷ niệm 19/07/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTTTT quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm.

Đề xuất quy định kiểm tra y tế người xuất, nhập cảnh 19/07/2017

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định về kiểm dịch y tế biên giới. Trong đó đề xuất quy định về giám sát, kiểm tra y tế đối với người xuất, nhập cảnh, quá cảnh.

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần 19/07/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Người có công định cư ở nước ngoài sẽ được hưởng chính sách 19/07/2017

Một trong những kiến nghị sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng là bổ sung các đối tượng như thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến làm nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến bị ốm...

Quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 14/07/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT.

Hai phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 14/07/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó đề xuất về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo