Quy định mới về kinh doanh xổ số, Vietlott 17/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2017/NĐ-CP. Trong đó, Nghị định quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ...

Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 17/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Đề xuất phạm vi bảo vệ đường sắt 17/11/2017

Tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất quy định về phạm vi bảo vệ đường sắt.

Đề xuất điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón 17/11/2017

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất tại dự thảo Luật Trồng trọt.

Điều chỉnh thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 17/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng 16/11/2017

Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử...

Đề xuất điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng 16/11/2017

Tại dự thảo Luật Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

Đề nghị xây dựng Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) 16/11/2017

Bộ Quốc phòng đang đề nghị xây dựng Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) nhằm mục đích xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ...

Cơ sở lưu trú du lịch sẽ hưởng mức giá điện sản xuất 15/11/2017

Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Đề xuất lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp ngành Nông nghiệp 15/11/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo