Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/01/2019

Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ký ban hành Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND về quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công...

Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 22/01/2019

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn.

Thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống 22/01/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống.

Quản lý tiền thu được từ bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu 22/01/2019

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 122/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước...

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019 21/01/2019

Ngày 19-12-2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ký ban hành Nghị quyết số 220/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2019 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX. Nội dung Quyết nghị như...

Đề xuất Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP 21/01/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn...

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ 21/01/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đề xuất 19 sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán 21/01/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam. Trong đó, Bộ đề xuất Danh...

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) 18/01/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập liên quan đến các quy định về đầu tư công, góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công gắn...

Quy định mới về quản lý trang thiết bị y tế 18/01/2019

Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 169/2018/NĐ-CP, ngày 31/12/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo