Ưu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 21/09/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV 21/09/2017

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS.

Đề xuất quy định mới về Quỹ đầu tư phát triển địa phương 21/09/2017

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP).

Đơn giản hóa 7 TTHC thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 20/09/2017

Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề xuất 3 hạng viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm 20/09/2017

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm.

Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng 20/09/2017

Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ vào các tiêu chí gồm tổng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ...

Sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá phải có giấy phép 20/09/2017

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi...

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng 19/09/2017

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định số 93/2017/NĐ-CP và các hướng dẫn cụ...

Quy định mới về kinh doanh rượu 19/09/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu.

Quản lý ngoại hối trong hoạt động kinh doanh casino 19/09/2017

Từ ngày 15/10/2017, việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban...Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo