Bộ Công an có không quá 199 tướng 21/11/2018

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan công an như sau: Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ...

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) 21/11/2018

Với 93,2% đại biểu tán thành, sáng nay (20/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Hướng dẫn về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 21/11/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ 21/11/2018

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 162/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông qua luật Giáo dục đại học sửa đổi: Không phân biệt chính quy và tại chức 20/11/2018

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học vừa được Quốc hội thông qua chiều 19.11 với khá nhiều điểm mới.

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi với hơn 90% số phiếu tán thành 20/11/2018

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều 19/11, với 451/456 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 92,99%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi).

Đề xuất tăng tiền bồi dưỡng đối với người tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo 20/11/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia 19/11/2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Xác minh tài sản nhà, đất trước khi phê duyệt thuê, mua nhà ở xã hội 19/11/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện xác minh đối tượng đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội đã có nhà hay đất ở chưa.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài 19/11/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo