Đề xuất các phương án phân lại vùng kinh tế trên cả nước 14/08/2018

Chuẩn bị cho Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các phương án phân lại vùng kinh tế trên cả nước.

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường 14/08/2018

Tổng cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các...

Đề xuất biểu khung giá một số dịch vụ tại cảng biển 14/08/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 14/08/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Thủ tướng ban hành Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn 14/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 13/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 13/08/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 987/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018. Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ,...

Đề xuất sửa Luật Giao thông đường bộ liên quan đến vấn đề quy hoạch 13/08/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ.

Đề xuất sửa đổi quy định về quy hoạch trong Luật Đất đai 13/08/2018

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý của nhân dân, có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Sửa quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 13/08/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo