Yêu cầu Bộ GDĐT rà soát, tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập 13/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và yêu cầu Bộ GD-ĐT rà soát, sắp xếp lại các đơn vị.

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 10/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đề xuất thí điểm về bệnh án điện tử 10/08/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thí điểm về bệnh án điện tử.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 10/08/2018

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đề nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng 09/08/2018

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực y tế 09/08/2018

Thủ tướng ký quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên 09/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

8 vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc 09/08/2018

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam. Trong đó nêu rõ 8 vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc.

Ngân sách TW hỗ trợ các huyện nghèo, thoát nghèo 09/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 965/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo...

Truy cứu TNHS với hành vi tàng trữ động vật hoang dã, quý, hiếm 08/08/2018

Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo