Bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu 16/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 1 tỷ đồng 16/01/2018

Đây là điểm mới được bổ sung tại Thông tư 26/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Giám định tư pháp trong giải quyết vụ án về tham nhũng, kinh tế 16/01/2018

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã thống nhất ban hành Thông tư liên tịch quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong...

Đề xuất về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC 16/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng 15/01/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng.

Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp 15/01/2018

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

NGHỊ QUYẾT: Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 12/01/2018

Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 12/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 12/01/2018

Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định). Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm...

Quy định về thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng 12/01/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự,...

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo