Đề xuất 2 phương án số lượng Phó Trưởng phòng cấp huyện 18/04/2018

Tại dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã đề xuất 2...

Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa 18/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại, trong đó sửa đổi, bổ sung...

Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn 18/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Vi phạm hành chính lĩnh vực phân bón sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng 18/04/2018

Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập nhiều sở, ngành 18/04/2018

Số khung các sở ngành được tính toán dựa trên việc sắp xếp lại 21 sở, ngành hiện có. Trong đó có 4 sở gồm: Tư pháp, TN&MT, LĐ-TB&XH, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước, 17 sở ngành còn lại...

Đề xuất quy định quảng cáo thức ăn chăn nuôi 17/04/2018

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về quảng cáo thức...

Sản xuất, buôn bán hàng cấm bị phạt tới 100 triệu đồng 17/04/2018

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Đề xuất định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch 16/04/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch.

Quản lý hiệu quả cát, sỏi lòng sông 16/04/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông.

Từ 15/4, giảm nhiều TTHC trong lĩnh vực thông tin điện tử 16/04/2018

Có hiệu lực từ hôm nay (15/4), Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho DN, đồng thời bổ...

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo