Đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị 20/06/2018

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

Giá khởi điểm cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt là 8% 19/06/2018

Đây là quy định tại Thông tư 47/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu...

Hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng phải có 3 tuyến bảo vệ độc lập 19/06/2018

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định chi phí in, sao, chụp, gửi thông tin 19/06/2018

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp.

Hướng dẫn biện pháp hỗ trợ các TCTD cho vay phát triển nông nghiệp 19/06/2018

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Bộ Y tế sẽ điều chỉnh 88 mức giá dịch vụ y tế từ ngày 15/7 19/06/2018

Hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 18/06/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 18/06/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021.

Đề xuất điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế 18/06/2018

Tại dự thảo Nghị định về vận tải đa phương thức, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 18/06/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo