Sửa quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 15/10/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm thực hiện các quyết...

Quy định mức chi biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam 15/10/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Vi phạm trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp bị phạt tới 100 triệu đồng 15/10/2018

Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 12/10/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Đề xuất về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần 12/10/2018

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Đề xuất kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước 12/10/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Quy định mới về đấu giá hàng dự trữ quốc gia 12/10/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Mới: Trường hợp được tạm dừng cưỡng chế thuế 11/10/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11.

Điều kiện cấp GCN hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 11/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương...

Thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 11/10/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo