Chính sách đối với giáo viên mầm non 11/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đó quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên mầm non.

Người cho thuê nhà trên cả nước được khai thuế qua mạng từ tháng 5/2018 11/01/2018

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử với cá nhân cho thuê nhà được thực hiện theo 2 giai đoạn: từ tháng 1/2018, tiếp tục và mở rộng triển...

Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính 11/01/2018

Từ ngày 12/02/2018, việc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư 20/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành.

Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 11/01/2018

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, làm việc tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu,...

Sửa đổi quy hoạch mạng lưới đại diện cơ quan báo chí ở nước ngoài 11/01/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn,...

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 11/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 10/01/2018

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, trong đó nêu rõ về điều kiện thực hiện giao dịch điện tử (GDĐT) trong hoạt...

Đề xuất 6 đối tượng được miễn, giảm giá vé tàu 10/01/2018

6 đối tượng được miễn, giảm giá vé khi đi tàu được Bộ Giao thông vận tải đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Chi hoa hồng cho đại lý xổ số không quá 15% doanh thu 09/01/2018

Mức chi hoa hồng đại lý do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định, đảm bảo nguyên tắc tối đa không được vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao...

Đề xuất xã hội hóa hoạt động khuyến nông 09/01/2018

Tại dự thảo Nghị định về khuyến nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất xã hội hóa hoạt động khuyến nông.





 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo