Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù 07/12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 07/12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừacó Quyết định 1677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.

Đề xuất bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu 07/12/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong QĐND 07/12/2018

Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư số 165/2018/TT-BQP quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch 06/12/2018

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 06/12/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đề xuất điều kiện hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội 06/12/2018

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tại dự thảo Luật Công tác xã hội.

Đề xuất về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí 06/12/2018

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí.

Đề xuất Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030 06/12/2018

Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất.

Đề xuất mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 05/12/2018

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và 214/2013/NĐ-CP.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo