Bán thuốc bảo vệ thực vật phải được sự đồng ý của chính quyền cấp xã (có hiệu lực từ ngày 11/4/2013) 09/04/2013

Ngày 25/02/2013, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với lực lượng Công an (có hiệu lực từ ngày 10/04/2013) 09/04/2013

Ngày 21/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2013/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức (có hiệu lực từ ngày 10/04/2013) 09/04/2013

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành ngày 19/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế...

Mỗi công dân sẽ có 01 số định danh cá nhân (có hiệu lực từ ngày 10/4/2013) 09/04/2013

Ngày 22/02/2013, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/08/2010 về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dịch vụ kết nối Internet không bắt buộc quản lý chất lượng (có hiệu lực từ ngày 07/04/2013) 05/04/2013

Ngày 22/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/04/2013) 05/04/2013

Ngày 21/02/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số...

Quy định tiêu chí xác định địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý (có hiệu lực từ ngày 06/04/2013) 05/04/2013

Ngày 20/02/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số...

Danh sách hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang 03/04/2013

Ngày 26/03/2013, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 2135/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2013-2017.

Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng 03/04/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng.

Quy định mới về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 02/04/2013

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo