Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2012-2013 11/05/2012

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2012-2013 ban hành kèm theo Quyết định 2822/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng 11/05/2012

Ngày 05-03-2012, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 1629/QĐ-UBND về vệc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn Đà Nẵng 11/05/2012

Ngày 02/03/2012, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc “Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Bổ sung đơn giá đền bù 11/05/2012

UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý theo đề xuất của Sở Tài chính về đơn giá đền bù cho các hạng mục chưa có tại Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy...

Bãi bỏ công chứng 5 loại hợp đồng nhà đất 11/05/2012

Ngày 28/2, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 63/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp...

Deloitte Vietnam Company Limited 28/02/2012

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo