Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 04/03/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam, được thực hiện từ 11/4/2014.

Bộ Tài chính dự thảo quy định thu tiền sử dụng đất 03/03/2014

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê mặt đất, mặt nước. Dự kiến văn bản này sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét trong tháng 4...

Điều kiện xem xét hủy quyết định cá biệt trái pháp luật (có hiệu lực từ ngày 03/03/2014) 03/03/2014

Ngày 06/01/2014, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật Tố...

Hướng dẫn xác định cơ quan chủ trì vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế (có hiệu lực từ ngày 03/03/2014) 03/03/2014

Ngày 14/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, quy định cơ quan chủ trì vụ việc tranh chấp đầu tư quốc...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định phạm vi hòa giải ở cơ sở 03/03/2014

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, trong đó quy định phạm vi hòa giải ở cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 3 phương thức tuyển sinh Trung học phổ thông 03/03/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT), trong đó đề xuất 3 phương thức tuyển sinh THPT.

Thời gian thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư tối đa 70 ngày (có hiệu lực từ ngày 01/03/2014) 01/03/2014

Ngày 24/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư.

Chạy xe không đúng hành trình, đình chỉ khai thác tuyến 1 tháng (có hiệu lực từ ngày 01/03/2014) 01/03/2014

Ngày 26/12/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ...

Hướng dẫn tính thời gian tập sự hành nghề công chứng (có hiệu lực từ ngày 01/03/2014) 01/03/2014

Ngày 03/01/2014, Bộ Tư Pháp đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng, không phải cán bộ, công chức,...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định ưu tiên mua sắm sản phẩm CNTT sản xuất trong nước 01/03/2014

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo