Bộ Tài chính dự thảo Đề xuất 3 phương án xử lý rủi ro vốn vay 21/08/2013

Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo Quy chế xử lý rủi ro vốn vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), trong đó đề xuất 3 biện pháp xử lý rủi ro.

Hiệu lực của giấy chứng nhận tham gia tố tụng (có hiệu lực từ ngày 21/08/2013) 21/08/2013

Ngày 04/07/2013, Liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành thông tư Thông tư liên tịch...

Ngân hàng Nhà nước dự thảo Cấm ngân hàng dùng vàng giữ hộ dưới mọi hình thức 21/08/2013

Ngày 19-8, Ngân hàng Nhà nước công bố dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Sửa đổi một số điểm về quản lý tài chính với Bảo hiểm xã hội 21/08/2013

Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ, về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh - truyền hình đến năm 2020 21/08/2013

Ngày 19/8, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản đến 2020 21/08/2013

Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc tại Việt Nam 20/08/2013

Từ ngày 1/10/2013, Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Thông tư được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và...

Hiệu lực của giấy chứng nhận tham gia tố tụng (có hiệu lực từ ngày 21/08/2013) 19/08/2013

Ngày 04/07/2013, Liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành thông tư Thông tư liên tịch...

Nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm tiền gửi trước khi hoạt động 15 ngày (có hiệu lực từ ngày 19/08/2013) 19/08/2013

Ngày 28/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 17/08/2013

Từ ngày 1/10/2013, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký chất lượng về dịch vụ vận tải.

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo