Thành phố ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật 11/05/2012

Ngày 09 tháng 4 năm 2012 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 15/2012/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa...

Thay đổi hệ số xác định giá đất tại các vị trí ngã ba, ngã tư 11/05/2012

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành hệ số áp dụng đối với các thửa đất có vị trí thuận lợi để xác định giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2012-2013 11/05/2012

Ngày 18/4/2012, Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-SGDĐT về việc ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2012-2013.

Quyết định phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng 2015 11/05/2012

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Thông tư 08/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng...

Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 11/05/2012

Ngày 27 tháng 4 năm 2010, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước ( Chỉ thị số 04/CT-UBND...

Nghị quyết, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 11/05/2012

Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, với một số nội dung chính như sau:

Lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng 11/05/2012

Ngày 2/3, UBND TP Đà Nẵng ban hành quy định mới về lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về các dịch vụ hành chính công năm 2011 tại TP Đà Nẵng. 11/05/2012

Ngày 06/01/2012, Sở Nội vụ đã công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về các dịch vụ hành chính công năm 2011 tại thành phố Đà Nẵng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 11/05/2012

Ngày 08/12/2011, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 10399/QĐ-UBND về việc “Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà...

Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/05/2012

Ngày 27/4, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 20/2012/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 7/5/2012. Giá đất xác định tại Quyết định...

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo