Bộ Công an dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính: Hút, chích ma túy sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng 17/07/2013

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Công...

Chính phủ ban hành Quy định về quản lý thuốc dùng cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch 17/07/2013

Theo Quy định về quản lý thuốc dùng cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, các loại thuốc cấm xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch gồm: các loại nguyên liệu làm thuốc; các loại thuốc...

Bộ Giáo dục Đào tạo Bãi bỏ quy định Bà mẹ Việt Nam anh hùng đi thi đại học được cộng điểm ưu tiên 17/07/2013

Chiều 16/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Bãi bỏ đối tượng ưu tiên Bà mẹ Việt Nam anh hùng được cộng điểm thi đại học vì cho rằng quy định này không phù hợp với thực tế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định: Bổ sung 3 đối tượng được miễn học phí 17/07/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối...

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên Đại học (có hiệu lực từ ngày 19/07/2013) 15/07/2013

Ngày 06/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

Hồ sơ giao đất được bảo quản vĩnh viễn (có hiệu lực từ ngày 15/07/2013) 15/07/2013

Ngày 28/05/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

Thắt chặt quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển (có hiệu lực từ ngày 15/07/2013) 15/07/2013

Ngày 28/05/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển (sau đây gọi...

Điều kiện niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp hợp nhất (có hiệu lực từ ngày 15/07/2013) 15/07/2013

Ngày 29/05/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn...

Chính phủ Quy định 5 hình thức đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp 15/07/2013

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó quy định...

Bộ tài chính dự thảo DNNN phải công khai thông tin tài chính trên website 15/07/2013

Các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu phải công khai với công chúng thông tin tài chính của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp, trên các ấn phẩm, các phương...

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo