Thông tin liên tịch Bộ Tài chính- LĐTBXH hướng dẫn Hỗ trợ người khuyết tật học nghề 04/06/2013

Người khuyết tật được hỗ trợ chi phí học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng với mức hỗ trợ tối đa 6.000.000 đồng/người/khóa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải 03/06/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn 01/06/2013

Cộng tác viên xã hội cấp xã phải có chứng chỉ, chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc có bằng cấp về nghiệp vụ công tác xã hội, tâm lý học, xã hội học, giáo dục đặc biệt và...

Ngân hàng phải phân loại nợ ít nhất mỗi quý một lần (có hiệu lực từ ngày 01/06/2013) 29/05/2013

Ngày 21/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi...

Thành lập hãng hàng không phải có vốn tối thiểu 300 tỷ (có hiệu lực từ ngày 01/06/2013) 28/05/2013

Ngày 08/04/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng dự thảo lấy ý kiến người học về việc dạy của giảng viên 28/05/2013

Người học có thể phản hồi về nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên; trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học và thời gian giảng dạy của giảng viên; khả năng của giảng...

Quy định chi tiết về cấp phép cho thuê lại lao động 28/05/2013

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và...

Bổ sung quy định mới về tín dụng đầu tư và xuất khẩu 28/05/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2013/NĐ-CP về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Bộ Giáo dục đào tạo Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 28/05/2013

Ngày 27/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương.

Doanh nghiệp được quảng cáo khi tham gia phổ biến pháp luật miễn phí (có hiệu lực từ ngày 27/05/2013) 27/05/2013

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo