Phân cấp công trình xây dựng (có hiệu lực từ ngày 09/09/2013) 11/09/2013

Ngày 25/07/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trong đó đáng chú ý là quy định về các tiêu chí phân...

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học tối thiểu 265 tiết (có hiệu lực từ ngày 09/09/2013) 11/09/2013

Ngày 25/07/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất mới hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch 11/09/2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề xuất một số thay đổi trong chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 10/09/2013

Ngày 08/08/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chính phủ quy định 5 điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài 09/09/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó quy định 5 điều kiện cấp giấy phép lao động đối với...

Bộ Y tế đề xuất nhiều hình thức hỗ trợ y tế cho phụ nữ nghèo dân tộc 07/09/2013

Bộ Y tế đề xuất chi trên 52 tỷ đồng/năm để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số, khi sử dụng dịch vụ khám...

Bộ Y tế đề xuất điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 07/09/2013

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định về trang thiết bị y tế. Trong đó, Bộ đề xuất quy định điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

Chính phủ nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 06/09/2013

Theo Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 4/9/2013 của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng. Các khoản phụ cấp, trợ cấp...

Bộ Tài chính tăng thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng 06/09/2013

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 125/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, được thực hiện từ 14/10/2013.

Bộ Tài chính quy định mức phí kiểm định chất lượng phương tiện thuỷ nội địa 06/09/2013

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa, được áp dụng từ ngày...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo