Đề xuất quy định năng lực người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng giáo viên 06/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm...

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng 06/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng.

Đề xuất nâng mức khí thải, đánh dấu xe không đủ tiêu chuẩn 06/08/2018

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa hoàn thanh dự thảo phương án kiểm tra khí thải xe ô tô, đề xuất tăng kiểm soát khí thải lên mức 2.

Nghị quyết: Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 03/08/2018

Ngày 12-7-2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ký ban hành Nghị quyết số 176/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa IX. Toàn văn...

Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp 03/08/2018

Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo...

Đề xuất xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 03/08/2018

Việc xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo hướng giảm thiệt hại tối đa cho nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ bảo lãnh tín dụng và các bên liên quan trong việc thu hồi khoản trả...

Trợ giúp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bạo lực 03/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác xã hội trong trường học nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng để tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng và...

Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn 02/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí.

Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình 02/08/2018

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình. Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/8/2018.

Hồ sơ, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ 02/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi...


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo