Đề xuất điều kiện kinh doanh đường sắt 09/01/2018

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất quy định về điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt cũng như điều...

Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội 09/01/2018

Từ ngày 10/02/2018, việc tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư...

Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics 09/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.

Chương trình hành động của Chính phủ về công tác dân số 08/01/2018

Chính phủ đã ra Nghị quyết số 137/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập 08/01/2018

Từ 15/1/2018, quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập được thực hiện theo Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.

Thủ tục chấp thuận thay đổi của ngân hàng hợp tác xã 08/01/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Người bị giam giữ được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo 05/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Chính phủ ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 05/01/2018

Chính phủ vừa ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước.

Triển khai bảo hiểm vi mô hướng đến người nghèo 05/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị- xã hội.

Quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công 05/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo