Tăng cường quản lý nhà nước đối với nhà chung cư 11/10/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Bổ sung kinh phí thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số 10/10/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1313/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

Bổ sung quy định hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư 10/10/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải. Trong đó,...

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo 10/10/2018

Thực hiện cơ chế đầu mối luân phiên trong trường hợp từ hai thương nhân trở lên được chỉ định làm đầu mối tại một thị trường có hợp đồng tập trung.

Sửa điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 09/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó sửa đổi điều kiện để...

Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu trong 2 ngày 09/10/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Cắt giảm hơn 60% điều kiện kinh doanh lĩnh vực TNMT 09/10/2018

102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6%) trong lĩnh vực TN&MT đã được sửa đổi, trong đó bãi bỏ 77 điều kiện, sửa đổi 25 điều kiện; bãi bỏ, đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính có liên quan.

Đề xuất mới về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn 09/10/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông...

Hướng dẫn chi ngân sách giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 08/10/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tăng tiền thưởng 50 lần mức lương cơ sở cho HSSV đoạt Huy chương Vàng thế giới 08/10/2018

Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo