Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Đề xuất gỡ khó cho doanh nghiệp FDI 08/05/2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi điều 170 của Luật Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì hoạt động, đặc...

Thay đổi cơ cấu Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (có hiệu lực từ ngày 10/05/2013) 08/05/2013

Ngày 12/03/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế.

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013) 08/05/2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT, ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Biên dịch 2 loại kênh truyền hình nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 15/05/2013) 07/05/2013

Ngày 29/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg...

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (có hiệu lực từ ngày 11/05/2013) 07/05/2013

Ngày 28/03/2013, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ra Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên công an nghỉ hưu (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2013) 07/05/2013

Ngày 26 tháng 03 năm 2013, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 17/2013/TT-BCA hướng dẫn thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên công an khi nghỉ hưu.

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ định canh, định cư đến 2015 04/05/2013

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015.

Phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo 03/05/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ gia đình có công 03/05/2013

Theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 15/6/2013, người có công với cách mạng được hỗ trợ 20-40 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà ở.

Phí sát hạch lái xe ô tô đối với công an là 450.000 đồng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2013) 02/05/2013

Ngày 19/03/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2013/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo