Sửa đổi 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới 22/02/2013

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 342/QĐ-TTg sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009.

Trợ cấp thêm 50% lương đối với cán bộ y tế luân phiên xuống tuyến dưới 22/02/2013

Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh luân phiên từ tuyến trung ương xuống tuyến tỉnh, từ tuyến tỉnh xuống tuyến huyện và tuyến huyện xuống tuyến xã, từ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội...

3 nhiệm vụ trọng tâm UBND Thành phố giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2013 22/02/2013

Ngày 28 tháng 01 năm 2013 UBND Thành phố Đà Nẵng ký ban hành quyết định số 888 /QĐ-UBND ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm (ngoài những nhiệm vụ thường xuyên) giao cho các Sở, ban ngành và...

Mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động 22/02/2013

UBND thành phố vừa có quyết định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố.

Thanh tra sẽ được trích 30% số tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra 22/02/2013

UBND thành phố vừa ban hành quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 5/2/2013 quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức 22/02/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ...

Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu 21/02/2013

Kể từ ngày 20/2/2013, để Quỹ vì Trường Sa thân yêu thực hiện đúng “sứ mệnh” xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng, Bộ Quốc phòng đã có Thông tư 148/2012/TT-BQP...

Khẩn trương hoàn thiện quy định về chính sách trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên 21/02/2013

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành liên quan về việc khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định về chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học...

Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam 21/02/2013

Trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình.

Bộ Y tế hướng dẫn về giá khám, chữa bệnh một số cơ sở y tế 20/02/2013

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 04/2013/TT-BYT hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành khác quản lý.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo