Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 08/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo...

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học 05/10/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) 05/10/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK), đáp ứng yêu cầu hội nhập, bảo đảm TTCK là...

Công nhận 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 05/10/2018

Công nhận 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đề xuất tăng mức thưởng học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế 05/10/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Quy định mới về thực hiện giá bán điện 05/10/2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.

Nhận diện người bệnh, vào viện, ra viện 05/10/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Quy chế chuyên môn về nhận diện người bệnh, vào viện, ra viện, chuyển khoa và bàn giao người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xét giáo sư năm 2019 sẽ do hội đồng nhiệm kỳ mới thực hiện 05/10/2018

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã chính thức thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ...

Sửa đổi hàng loạt quy định về đăng kiểm xe 04/10/2018

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10.

Đề xuất chương trình Tiếng Anh trong đào tạo cao đẳng nghề 04/10/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất Chương trình môn học Tiếng Anh trình độ cao đẳng thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo