Sửa quy định về đấu giá hàng dự trữ quốc gia 12/06/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

6 quy định mới giúp DN làm thủ tục hải quan thuận lợi 12/06/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó có 6...

Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai 12/06/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng...

Quy định mới về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan 11/06/2018

Đề xuất việc huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng 11/06/2018

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đề xuất bổ sung quy định tuổi máy bay khi đăng ký quốc tịch Việt Nam 11/06/2018

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký quốc tịch tàu bày và đăng ký các quyền đối với tàu bay, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bổ sung quy định về...

Đề xuất quy định bay đo từ và trọng lực biển 11/06/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực biển.

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 11/06/2018

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông...

Vận động viên thể thao thành tích cao hưởng mức ăn 400.000 đồng/người/ngày 11/06/2018

Đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc nhóm có khả năng giành huy chương được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc biệt trong thời gian tập trung tập luyện để chuẩn bị tham dự...

Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính 11/06/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính nêu rõ cần công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo