Công khai dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh không sử dụng vốn đầu... 15/10/2018

Tập huấn chính sách ưu đãi về thuế trong lĩnh vực công nghệ thông tin 12/07/2018

Ngày 11-7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách ưu đãi về thuế trong lĩnh vực công nghệ thông tin dành cho các doanh nghiệp...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo