Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2017
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 16/05/2017 Lượt xem: 15

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 01/2017
Stt Tiêu chí Tháng 01/2017
Ước đạt Lũy kế Kế hoạch năm Tỷ lệ so với cùng kỳ
I Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh Tháng 01/2017
1 Kinh tế        
1.1 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp Ước tăng 0,57% so với cùng kỳ 2016      
  + Công nghiệp chế biến-chế tạo - 2,6%      
  + Sản xuất và phân phối điện  + 11,74%      
  + Khai khoáng + 6,22%      
  + Cung cấp nước và xử lý rác thải  + 9,37%      
1.2 Giá trị sản xuất thủy sản nông lâm (giá CĐ 2010)  Ước đạt 187 tỷ đồng   Đạt 8,8%  +2,7%
  Nông nghiệp       +1,8%
  Lâm nghiệp       Đạt 100%
  Thủy sản       +3,3%
1.3 Dịch vụ        
  - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ  Ước đạt 8.150 tỷ đồng   Đạt 9,1% +16,4%
  - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tăng 0,5% so tháng 12/2016 và tăng 5,4% so với tháng 01/2016.
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Ước đạt 110 triệu USD   Đạt 7,6% +9,1% 
  Kim ngạch nhập khẩu Ước đạt 94 triệu USD   Đạt 7,7% +6,9%
  Hoạt động du lịch         
  - Tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch Ước đạt 1.231,5 tỷ đồng   Đạt 6,9% +30,8%
  - Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng Ước đạt 418,9 nghìn lượt   Đạt 6,9% +29,1%
  + Khách quốc tế Ước đạt 193,6 nghìn lượt   Đạt 10,2% +42,9%
  Hoạt động vận tải        
  - Khối lượng luân chuyển hành khách Ước đạt 155 triệu khách.km   Đạt 10,7% -1,7% 
  - Khối lượng luân chuyển hàng hóa Ước đạt 327,9 triệu T.km   Đạt 9,4% -0,1%
  - Sản lượng hàng hóa qua Cảng Ước đạt 590 nghìn tấn   Đạt 7,9% + 8%
  - Danh thu vận tải  Ước đạt 867,7 tỷ đồng   Đạt 9,3% +6,4%
2 Thu hút đầu tư trong, ngoài nước và các hoạt động đối ngoại
  - Trong tháng 1/2017, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 268 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt 996 tỷ đồng (giảm 14% về số doanh nghiệp và giảm 35% về số vốn so với cùng kỳ 2016); tiến hành làm thủ tục giải thể cho 28 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn đăng ký giảm 1.180 tỷ đồng và có 347 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.
- Từ 01/01/2017 đến 30/01/2017, trên địa bàn thành phố có 05 dự án FDI  được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 5,3 triệu USD; 01 dự án có vốn tăng thêm, tổng vốn tăng thêm 20 nghìn USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 461 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư là 3,7 tỷ USD. Thành phố đang quản lý 06 dự án sử dụng vốn ODA đang được triển khai với tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD, trong đó vốn ODA là 314 triệu USD, chiếm 78,5%, vốn đối ứng đạt 86 triệu USD, chiếm 21,5% tổng vốn đầu tư.  Đến ngày 31/01/2017, thành phố đã phê duyệt 12 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), tổng giá trị cam kết ước đạt hơn 18,3 tỷ đồng.
- Trong tháng, lãnh đạo thành phố đã tiếp và làm việc với 09 đoàn khách quốc tế, đáng chú ý gồm: đoàn Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng, Lào; đoàn Đại sứ Indonesia; đoàn Đại sứ Nhật; đoàn Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách chiến lược, Ngân hàng Phát triển châu Á; đoàn chuyên gia của Ngân hàng thế giới; đoàn Chủ tịch hội đồng các chính quyền địa phương Nhật Bản về quan hệ quốc tế (Clair)… Tiếp tục chuẩn bị các hoạt động phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và triển khai các chương trình, hoạt động văn hóa đối ngoại.
3 Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản và tài nguyên môi trường
  - Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã phê duyệt 43 đồ án quy hoạch xây dựng, tổng diện tích 672,4 ha; phê duyệt 09 đồ án ranh giới quy hoạch sử dụng đất, tổng diện tích 26,8 ha; tổ chức kiểm tra 17 lượt công trình trên địa bàn thành phố, phát hiện và xử lý 14 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 413,75 triệu đồng.
- Thực hiện lắp đặt thêm 39 vị trí lấy mẫu khí bằng phương pháp thụ động theo kế hoạch, nâng tổng số vị trí lấy mẫu khí hiện nay lên 54 vị trí; phân công cán bộ trực 24/24 tại Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng.
4 Các lĩnh vực xã hội:
  Về khoa học và công nghệ: Trong tháng, thành phố đã tổ chức thẩm định 01 Đề tài cấp thành phố, nghiệm thu 01 Đề tài cấp thành phố và tổ chức khen thưởng đối với các tác giả của 03 bằng sáng chế và 26 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Tập trung triển khai công tác quản lý hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong tháng, thành phố đã thẩm định 52 hồ sơ và tổ chức đánh giá 42 hồ sơ sáng kiến hợp lệ; kiểm định 661 phương tiện đo, hiệu chuẩn 260 phương tiện đo và kiểm tra 35 phương tiện khác.
Về văn hóa - thể thao: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức sôi nổi, hấp dẫn và triển khai nhiều hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn với 09 hoạt động thường xuyên thu hút đông đảo người dân và du khách.
Y tế: Tính đến ngày 22/01/2017, đã ghi nhận 605 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 99 trường hợp so với cùng kỳ 2016), không có trường hợp tử vong; 58 trường hợp mắc tay chân miệng và 43 trường hợp mắc thủy đậu; các bệnh truyền nhiễm khác như: Sởi, Rubella, Ho gà, Thương hàn, bệnh đau mắt đỏ, Tả, Liên cầu lợn... không ghi nhận ca bệnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, trong tháng, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.
  Về giáo dục và đào tạo: Thành phố đã tổ chức Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017 tại Đà Nẵng; hội nghị Sơ kết Học kì I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Học kì II; tiếp tục triển khai đánh giá tại 19 cơ sở giáo dục; sắp xếp bộ máy trung tâm giáo dục thường xuyên và tổ chức tuyển dụng giáo viên lao động hợp đồng.
  Về Lao động - Thương binh - Xã hội:
- Trong tháng 01/2017, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã tạo việc làm cho 800 lao động, tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm thu hút 84 lượt doanh nghiệp tham gia, kết quả đã phỏng vấn và sơ tuyển 140 lao động.   
- Thực hiện chính sách người có công, trong tháng, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng  407 nhà theo Đề án sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công năm 2017; trình Bộ LĐ-TB&XH 14 hồ sơ người có công tồn đọng và cấp lại 159 Bằng Tổ quốc ghi công; trợ cấp hàng tháng cho 32 trường hợp; xác nhận miễn giảm khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10 trường hợp; hỗ trợ tiền sử dụng đất cho 02 trường hợp, số tiền 62 triệu đồng và trợ cấp khó khăn đột xuất cho 26 trường hợp, số tiền 92 triệu đồng.
5 Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
  - 'Trong tháng 01/2017, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, ngành và các tổ chức thanh tra trên địa bàn đã phố đã thực hiện 06 cuộc thanh tra; tiếp 02 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận 04 đơn (02 khiếu nại, 01 tố cáo, 01 kiến nghị); đã xử lý 03/07 đơn phải giải quyết trong tháng và tháng trước chuyển sang, đạt 42,9%.
6 Quốc phòng - an ninh
  - Trong tháng, trên địa bàn thành phố xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người, bị thương 07 người, giảm 07 vụ, giảm 07 người chết và giảm 02 người bị thương so với cùng kỳ 2016; không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy.
II MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
  1. Các sở, ban, ngành, địa phương có biện pháp cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt các Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về Nhiệm vụ năm 2017; các chỉ tiêu, tiêu chí UBND thành phố theo Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2017 của UBND thành phố về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2017; có chương trình công tác cụ thể, các giải pháp, đề án để thực hiện mục tiêu phát triển của ngành, địa phương mình;
2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực Công văn số 10156/UBND-SKHĐT ngày 15/12/2016 của UBND thành phố về Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và cung cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng;
3. Chủ động triển khai Công văn số 9382/UBND-QLĐTư ngày 16/11/2016 của UBND thành phố về triển khai Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 04/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng;
4. Tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” năm 2017; duy trì thực hiện thường xuyên và có hiệu quả chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”;
5. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhóm công trình trọng điểm để hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm 2017, đặc biệt là nhóm công trình phục vụ APEC 2017; Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, Tuần Lễ cấp cao APEC;
6. Về công tác thu ngân sách năm 2017: Năm 2017 là năm đầu thực hiện Luật ngân sách mới (Luật NSNN 2015), số thu ngân sách cũng tăng so với 2016, để thực hiện tốt NSNN năm 2017 yêu cầu các sở ngành, quận, huyện:
a) Về công tác quản lý và thu ngân sách:
- Tập trung đôn đốc thu thuế, phí ngay từ đầu năm, tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu thuế; trong đó lưu ý triển khai công tác thu các khoản thu thuế, phí phát sinh từ chuyển nhượng bất động sản phải triển khai theo bảng giá đất năm 2017, đánh giá lại công tác triển khai chống thất thu thuế 2016 và đề xuất giải pháp đột phá trong chống thất thu thuế năm 2017.
- Xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất đấu giá năm 2017, trong đó cần lưu ý cụ thể thời gian triển khai đấu giá để đảm bảo kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2017.
b) Về công tác quản lý và chi ngân sách:
- Tiếp tục quán triệt việc điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm đảm bảo cân đối theo tiến độ thu ngân sách (đây vẫn sẽ là quan điểm điều hành ngân sách xuyên suốt trong năm 2017).
- Đối với các khoản chi sự nghiệp, chi thường xuyên quản lý tập trung (Sự nghiệp Giao thông, sự nghiệp công nghệ thông tin, Môi trường, phát triển du lịch ...) yêu cầu các Sở, ngành triển khai tham mưu UBND thành phố phân bổ nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc: Ưu tiên cho các dự án cấp thiết đã có Nghị quyết của HĐND, chủ trương của UBND thành phố, phải triển khai trong năm 2017;
- Các ngành, địa phương trong quá trình điều hành dự toán ngân sách phải có biện pháp sắp xếp, tự cân đối nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách được giao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ (Hạn chế tối đa việc trình bổ sung dự toán trong năm, chỉ xem xét bổ sung dự toán đối với các nội dung phát sinh mới và có chủ trương thống nhất bằng văn bản của UBND thành phố).
7. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai, trong đó lưu ý 1 số vấn đề sau:
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công hoàn thành công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục thanh toán ngay tại Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, đảm bảo trong năm kế hoạch giải ngân hết vốn xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu,... được giao. Đối với các dự án chậm tiến độ, nhất là các dự án liên quan giải tỏa đền bù, tái định cư, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức, tập trung thi công, chi trả đền bù để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn; trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề xuất cụ thể báo cáo UBND thành phố xử lý để kịp thời tháo gỡ, đặc biệt là các công trình trọng điểm;
- Tiếp tục làm việc với Bộ ngành Trung ương và Chính phủ để được hỗ trợ vốn cho các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 16/6/2016 của Văn phòng Chính phủ và các dự án khác...;
- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai dự án Nâng cấp Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá loại 1.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu Khắc Chăm; Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư công trình mở rộng, trùng tu, phát huy giá trị di tích Thành Điện Hải để sớm triển khai thi công; Đảm bảo tiến độ công trình nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn và các công trình giao thông quan trọng: Đường Hoà Phước – Hoà Khương; Đường Nguyễn Tất Thành nối dài; hầm chui nút Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ; đẩy mạnh các thủ tục triển khai đường Vành đai phía Tây từ nguồn Trái phiếu Chính phủ./.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Giải đáp về số hóa truyền hình mặt đất
5. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
6. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo