Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và một số nhiệm vụ chủ yếu trong quý II năm 2017
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 18/05/2017 Lượt xem: 13

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUÝ I/2017
Stt Tiêu chí Quý I/2017
Ước đạt Lũy kế Kế hoạch năm Tỷ lệ so với cùng kỳ
I Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh Quý I/2017
1 Kinh tế        
1.1 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp Ước tăng 11,1% (KH tăng 12%)      
  + Công nghiệp chế biến-chế tạo +10,9%      
  + Sản xuất và phân phối điện  +13,4%      
  + Khai khoáng +9,4%      
  + Cung cấp nước và xử lý rác thải  -4,9%      
1.2 Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm (giá CĐ 2010)  Ước đạt 565 tỷ đồng   Đạt 26,7% +2,9%
  Nông nghiệp       +2,1%
  Lâm nghiệp       +1,7%
  Thủy sản       +3,3%
1.3 Dịch vụ        
  Hoạt động thương mại        
  - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ  Ước đạt 23.750 tỷ đồng   Đạt 26,5% +15,2%
  - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2017 tăng 0,71% so với tháng 12/2016; bình quân 3 tháng đầu năm 2017 tăng 4,91% so với cùng kỳ 2016
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Ước đạt 334,8 triệu USD   Đạt 23,1%  +11,4%
  - Cao su thành phẩm Ước đạt 9,8 triệu USD     +81,8%
  - Dệt may Ước đạt 87 triệu USD     +12,3%
  Kim ngạch nhập khẩu Ước đạt 298,9 triệu USD   Đạt 24,4% +12,2%
  Hoạt động du lịch         
  - Tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch Ước đạt 3.901,8 tỷ đồng   Đạt 21,1% +31,2%
  - Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng Ước đạt 1.327,2 nghìn lượt   Đạt 21,1%  +29,4%
  + Khách quốc tế Ước đạt 595,9 nghìn lượt   Đạt 29,8% +58,4%
  Hoạt động vận tải        
  - Khối lượng luân chuyển hành khách Ước đạt 245 triệu khách.km   Đạt 16,9% =58,6%
  - Khối lượng luân chuyển hàng hóa Ước đạt 814 triệu tấn.km   Đạt 23,3% +2%
  - Sản lượng hàng hóa qua Cảng Ước đạt 1,8 triệu tấn   Đạt 24,5% +13%
  - Danh thu vận tải  Ước đạt 2.132 tỷ đồng   Đạt 22,9%  
  Hoạt động bưu chính - thông tin - truyền thông        
  - Doanh thu toàn ngành thông tin - truyền thông  Ước đạt 4.825 tỷ đồng   Đạt 23% +7,2%
  - Kim ngạch xuất khẩu phần mềm Ước đạt 13,5 triệu USD   Đạt 22,5% +15,8%
  Hoạt động ngân hàng        
  - Tổng nguồn vốn huy động Ước đạt 99 nghìn tỷ đồng Tăng 1,75% so với tháng 02/2017 và tăng 0,86% so với cuối năm 2016
  - Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế Ước đạt 98,8 nghìn tỷ đồng Tăng 1,86% so với tháng 02/2017, tăng 4,44% so với cuối năm 2016
2 Thu hút đầu tư trong, ngoài nước và các hoạt động đối ngoại
  - Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố  Ước đạt 6.188 tỷ đồng   Đạt 16,5% + 4,6%
  - Trong Quý I/2017, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 876 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng số vốn đăng ký đạt 8.434 tỷ đồng (tăng 26% về số doanh nghiệp và tăng 2,3 lần số vốn so với cùng kỳ 2016), hoàn tất thủ tục giải thể cho 75 đơn vị trực thuộc, vốn đăng ký giảm 1.275 tỷ đồng và có 443 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 18.644 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký đạt 93.746 tỷ đồng.
- Quý I/2017, thành phố cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 16 dự án FDI (tăng 14,3% so với cùng kỳ 2016), tổng vốn đầu tư 6,128 triệu USD (bằng 58,4% so với cùng kỳ 2016); 02 dự án có vốn tăng thêm (bằng 66,7% so với cùng kỳ 2016), tổng vốn tăng thêm 759,2 ngàn USD (tăng 212,35% so với cùng kỳ 2016). Lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố có 469 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,263 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện ước đạt 1,986 tỷ USD, chiếm 60,8% tổng vốn đăng ký.
- Thành phố hiện có 06 dự án sử dụng vốn ODA do thành phố quản lý đang được triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD, trong đó vốn ODA đạt 314 triệu USD, chiếm 78,5% tổng số vốn.
3 Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản và tài nguyên môi trường
  - Tổng chi đầu tư XDCB theo dự toán trong Quý I/2017 ước đạt 525,1 tỷ đồng, đạt 10% dự toán (chưa kể vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu do Trung ương chưa giao kế hoạch vốn).
- Trong Quý I/2017, thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình như: Nâng cấp đường Chế Lan Viên, Nâng cấp đường vào di tích K20, Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi, Chung cư thu nhập thấp tại Khu TĐC Phước Lý (2 block 7 tầng và 3 block 9 tầng) v.v…
- Trong 3 tháng, thành phố đã phê duyệt 69 đồ án quy hoạch xây dựng, tổng diện tích 8.606,5 ha; thẩm định phê duyệt 82 hồ sơ thiết kế dự toán với tổng kinh phí phê duyệt 209 tỷ đồng, kinh phí giảm 6,5 tỷ đồng.
- Trong Quý I/2017, ngành chức năng đã kiểm tra các đơn vị vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung các KCN (Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hòa Cầm, KCN Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng) và các Trạm xử lý nước thải đô thị, Trung tâm Chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng; tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại Công ty Cổ phần thép Dana Úc và Dana Ý...Triển khai 04 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 04 đơn vị[11], ban hành 6 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt 1,9 tỷ đồng v.v..
4 Công tác thu chi và quản lý, điều hành ngân sách
  - Quý I/2017, ước tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.816,9 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán, trong đó: thu nội địa ước đạt 5.002,9 tỷ đồng, đạt 27,6% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 814 tỷ đồng, đạt 29% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.243,1 tỷ đồng, đạt 33,8% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 2.530,1 tỷ đồng, đạt 48,2% dự toán (chi XDCB theo dự toán 525,1 tỷ đồng, đạt 10% dự toán); chi thường xuyên ước đạt 1.713 tỷ đồng, đạt 25,5%.
5 Các lĩnh vực xã hội:
  Về khoa học và công nghệ: Trong quý I/2017, thành phố đã ban hành quyết định công nhận sáng kiến của 06 người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố và 11 sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố; kiểm định 2.845 phương tiện đo, hiệu chuẩn 457 phương tiện đo và kiểm tra 305 thiết bị.
Về văn hóa - thể thao:
- Thành phố đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2017; kiến nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia cho khu di tích Thành Điện Hải, danh thắng Hải Vân Quan; thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Cơ Tu tại Đà Nẵng.
- Tính đến ngày 15/3/2017, thành phố đã cử 26 HLV, 155 VĐV tập huấn đội tuyển quốc gia theo các Quyết định triệu tập của Tổng cục Thể dục Thể thao; cử các đoàn VĐV tham gia thi đấu 10 giải quốc gia, 03 giải quốc tế, đạt được 39 HCV, 36 HCB, 50 HCĐ. Tại giải Bóng đá Vô địch quốc gia V-League năm 2017, sau 09 vòng đấu, Đội SHB Đà Nẵng đang xếp vị trí thứ 07 trên bảng xếp hạng.
Y tế: Trong 3 tháng đầu năm 2017, tình hình bệnh bệnh trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp song có xu hướng giảm so với các tháng cuối năm 2016. Tính đến ngày 19/3/2017, đã ghi nhận 1.693 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, tăng 42,9% so với cùng kỳ 2016, không có trường hợp tử vong; bệnh Tay chân miệng đã ghi nhận 164 trường hợp mắc, tăng 22,4%; bệnh Thủy đậu đã ghi nhận 252 trường hợp mắc, tăng 38,5%. Ngành chức năng đã tiến hành thanh tra hoạt động 68 cơ sở hành nghề dược, xử phạt các cơ sở vi phạm 34,35 triệu đồng; thanh tra 06 cơ sở khám chữa bệnh, xử phạt 12 triệu đồng.
  Về giáo dục và đào tạo: Thành phố tập trung đầu tư cơ sở vật chất dạy và học, nhất là đảm bảo các điều kiện dạy 2 buổi/ngày cho học sinh tiểu học; tổ chức sơ kết học kì I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017; tham gia các kì thi, cuộc thi quốc gia, các kì thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9 và lớp 12; phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông. Tổ chức thi tuyển giáo viên đợt 2 năm học 2016-2017 với số lượng tuyển dụng là 139 giáo viên; tổ chức khen thưởng các sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi E-Learning cấp thành phố năm học 2016-2017; tập huấn xây dựng ma trận và kĩ thuật biên soạn đề trắc nghiệm khách quan cho giáo viên các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Toán.
  Về Lao động - Thương binh - Xã hội:
- Trong quý I/2017, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã tạo việc làm cho khoảng cho 5.950 lao động, đạt 18,3% kế hoạch năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ 2016; trong đó, giải quyết việc làm tăng thêm cho 5.821 lao động, tăng 6,6%. Tổ chức 05 phiên giao dịch việc làm với 596 lượt doanh nghiệp tham gia và 10.868 lượt lao động tham gia tuyển dụng, kết quả đã chắp nối cho 1.198 lao động được giải quyết việc làm; thẩm định và có quyết định trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.170 người.
- Thành phố đã trình Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 14 hồ sơ người có công tồn đọng và cấp lại 159 Bằng Tổ quốc ghi công; triển khai nâng cấp mộ nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Quý, Hòa Hiệp Nam, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công năm 2017, đến nay 528/1.325 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên cho 63 trường hợp, trợ cấp một lần theo Pháp lệnh ưu đãi người có công cho 117 trường hợp. Đến nay thành phố có hơn 22.000 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên với trợ cấp hàng tháng trên 28 tỷ đồng.
- Trong quý I/2017 đã triển khai thực hiện các hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 460 triệu đồng. 
6 Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
  - Phê duyệt Đề án “Truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn thành phố”, lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 – 2020; ban hành Quy chế xây dựng, vận hành và khai thác dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố. Triển khai giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2017 cho các Sở, ban, ngành, quận, huyện và các hội. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố.
- Ngành Tư pháp đã thực hiện thẩm định 16 văn bản quy phạm pháp luật, tham gia góp ý 52 văn bản; xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; triển khai thực hiện công bố công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
7 Quốc phòng - an ninh
  - Tính đến ngày 16/3/2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 01 vụ so với cùng kỳ 2016), làm chết 16 người (giảm 02 người), bị thương 20 người (không tăng, không giảm) và không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy.
II MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
  1. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng
2. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường
3. Các ngành, địa phương rà soát kỹ từng khoản thu, nợ đọng, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu cho NSNN, phấn đấu thu ngân sách vượt 10% so với dự toán, trong đó: tập trung các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh đấu giá tài sản công và quyền sử dụng đất để đảm bảo thu.
4. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án thực hiện chương trình thành phố “4 an”
5. Tiếp tục giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân
6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo
7. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội

 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Giải đáp về số hóa truyền hình mặt đất
5. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
6. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo