6 nhóm đối tượng tham gia BHYT
Người đăng tin: Trần Thị Ngọc Dung Ngày đăng tin: 09/08/2017 Lượt xem: 5

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Trong đó nêu rõ 6 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

6 nhóm đối tượng tham gia BHYT gồm: 1- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; 2- Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; 3- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; 4- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; 5- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; 6- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Trong đó, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng gồm: 1- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức. Đối với người lao động là người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên và được trả lương tại Việt Nam thì tham gia BHYT theo quy định này, trừ trường hợp có quy định khác tại Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng gồm: 1- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 2- Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ; 3- Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành; 4- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; 5- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; 6- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Giải đáp về số hóa truyền hình mặt đất
5. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
6. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo