Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
Người đăng tin: dungntm11 Ngày đăng tin: 11/09/2017 Lượt xem: 2

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Dự thảo Thông tư này quy định nguyên tắc, thủ tục tổ chức giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, bao gồm: Hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến; hoạt động trao đổi thông tin điện tử liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng, lưu ký chứng khoán, niêm yết, đăng ký và giao dịch chứng khoán; hoạt động quản lý tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đại chúng, ngân hàng giám sát, thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, nhà đầu tư và các tổ chức khác tham gia giao dịch chứng khoán; hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán bằng phương tiện điện tử.

Đối với hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, dự thảo Thông tư quy định rõ những yêu cầu về hạ tầng, kỹ thuật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Theo đó, hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán phải tách biệt về mặt vật lý với các hệ thống kinh doanh khác và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Công ty chứng khoán phải trang bị máy chủ chuyên dùng cho hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, không sử dụng máy tính cá nhân đóng vai trò máy chủ và không sử dụng chung với máy chủ của các đơn vị hoặc công ty khác.

Công ty chứng khoán có thể thuê chỗ đặt hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến tại các trung tâm dữ liệu (Data Center). Các trung tâm dữ liệu này phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về hoạt động của Data Center. Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến đặt tại Data Center phải có các giải pháp đảm bảo tránh truy cập và khai thác dữ liệu bất hợp pháp.

Công ty chứng khoán cung cấp phương thức giao dịch qua điện thoại phải trang bị hệ thống tổng đài có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi và có dự phòng. Mọi cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng phải được ghi âm lưu trữ đầy đủ và phải đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

Về an ninh bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, dự thảo nêu rõ, trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải được xác thực bởi chứng thư số.

Các chứng từ điện tử, phiếu lệnh điện tử, dữ liệu điện tử và ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng, bao gồm cả lệnh hủy phải được lưu trữ ít nhất 10 năm ở dạng nguyên bản.

Thông tin về khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến, các lệnh giao dịch và thông tin trao đổi trên hệ thống phải được mã hóa trên đường truyền và ở mức ứng dụng, được bảo mật theo quy định của pháp luật trừ khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Giải đáp về số hóa truyền hình mặt đất
5. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
6. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo