Đề xuất tiếp tục miễn thuế xuất khẩu trầm hương, da trăn nuôi
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 10/07/2018 Lượt xem: 11

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng trầm hương tạo ra từ cây dó bầu trồng, mặt hàng da trăn có nguồn gốc gây nuôi sinh sản; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, đối với mặt hàng trầm hương nhân tạo được sản xuất ra từ cây dó bầu trồng, trong năm 2010, Hiệp hội trầm hương Việt Nam có công văn đề nghị cho miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương nhân tạo từ cây dó bầu trồng vì trồng cây dó bầu, tạo trầm, chế biến và xuất khẩu thuộc sản xuất lâm nghiệp được ưu đãi đầu tư.

Trên cơ sở đề nghị của Hiệp hội trầm hương Việt Nam, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu và đã được đồng ý tại công văn số 1912/VPCP-KTTH ngày 29/3/2011. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 90/2011/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng, Thông tư có hiệu lực từ ngày 4/8/2011.

Theo Bộ Tài chính, ngành sản xuất trầm hương nhân tạo là một ngành mới, chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương nhân tạo được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng từ ngày 4/8/2011 đến nay đã góp phần khuyến khích trồng cây dó bầu để sản xuất trầm hương nhân tạo xuất khẩu, góp phần xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường ở một số tỉnh Vùng Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này từ năm 2014 đến ngày 15/5/2018 là 2,9 triệu USD.

Để bảo đảm ổn định chính sách khuyến khích đầu tư, căn cứ theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương nhân tạo từ cây dó bầu trồng

Tiếp tục miễn thuế đối với mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản

Theo Bộ Tài chính, ngành nuôi trăn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã có từ năm 1980 đến nay nhưng quy mô lớn nhất mới chỉ dừng lại ở mức độ một số hộ gia đình có trang trại và với các cơ sở chế biến tại hộ gia đình hoặc liên kết nhiều trang trại hoặc hộ gia đình (chưa có nhà máy chế biến). Các sản phẩm da trăn xuất khẩu hiện nay của Việt Nam đã được xác định có tính pháp lý phù hợp với Công ước CITES đối với việc nuôi trăn lấy da ở Việt Nam. Da trăn xuất khẩu từ Việt Nam là sản phẩm từ gây nuôi của hộ dân, không phải săn bắt từ rừng tự nhiên.

Do tác động bởi khủng hoảng kinh tế trong nước và trên thế giới từ năm 2011, nhu cầu và giá xuất khẩu da trăn thô ngày càng giảm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng da trăn giảm, lượng da trăn tồn kho trong các hộ nông dẫn nuôi trồng tăng, trên cơ sở đơn kiến nghị của các trại nuôi sinh sản trăn, xuất khẩu da trăn, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nuôi trăn, tạo điều kiện cho sản phẩm từ trăn cạnh tranh trên thị trường thế giới. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4013/VPCP/VPCP-KTTH ngày 21/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2013/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản với hiệu lực thi hành từ ngày 4/10/2013.

Chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ nuôi sinh sản mới được thực hiện được chưa được 5 năm, chính sách này góp phần khuyến khích xuất khẩu và góp phần tăng cạnh tranh về giá đối với sản phẩm da trăn của các nước lân cận như Indonesia và Malaysia vì họ chủ yếu bắt từ tự nhiên, không phải chịu chi phí gây nuôi như trăn của Việt Nam.

Vì vậy, để bảo đảm ổn định chính sách khuyến khích các hộ gây nuôi trăn sinh sản, góp phần ổn định đời sống và công việc của các hộ và cơ sở nuôi trăn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, căn cứ theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo