Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 11/07/2018 Lượt xem: 6

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-TANDTC-TĐKT ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” là hình thức tặng thưởng của Tòa án nhân dân tối cao để ghi nhận công lao, thành tích của các cá nhân đã có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án nhân dân.

Kỷ niệm chương chỉ được xét tặng một lần, không có hình thức truy tặng. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời và đảm bảo đứng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục quy định.

Tòa án nhân dân tối cao xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp Kỷ niệm “Ngày truyền thống Tòa án nhân dân” (13/9) hàng năm và xét tặng đột xuất theo Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương

Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương là cá nhân đã và đang công tác trong Tòa án nhân dân hoặc làm công tác Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân, gồm: a- Cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Học viện Tòa án; các Tòa án quân sự; các Tòa án nhân dân cấp cao; các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; b- Cá nhân làm công tác Hội thẩm nhân dân tại các Tòa án nhân dân và Hội thẩm quân nhân tại các Tòa án quân sự.

Đồng thời, cũng xét tặng kỷ niệm chương với cá nhân công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh, huyện, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị-xã hội; cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Chưa xét tặng Kỷ niệm chương với cá nhân có căn cứ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét, chờ xử lý.

Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

Các đối tượng là cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Học viện Tòa án; các Tòa án quân sự; các Tòa án nhân dân cấp cao; các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có thể được xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: a- Là Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; b- Là Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thẩm phán cao cấp được đề nghị xét tặng khi đủ 1 nhiệm kỳ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án, các Tòa án nhân dân cấp cao, các đơn vị thuộc Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh được đề nghị xét tặng khi đủ 2 nhiệm kỳ (trường hợp Thủ trưởng đã có thông báo nghỉ hưu, đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác là 1 nhiệm kỳ) và 3 nhiệm kỳ đối với cấp phó (đối với lãnh đạo là nữ được giảm 1/3 thời gian so với quy định).

Cá nhân đã và đang công tác trong Tòa án nhân dân hoặc làm công tác Hôi thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân được tặng thưởng Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Huân chương (Sao vàng, Hồ Chí Minh, Độc lập các hạng) được đề nghị xét tặng ngay sau khi có quyết định khen thưởng.

Xét tặng trước thời hạn khi cá nhân được tặng thưởng “Huân chương Lao động” các hạng, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”, “Chiến sĩ thi đua toàn quân”, “Thẩm phán mẫu mực”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán giỏi”.

Cá nhân công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh, huyện, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị-xã hội; cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có thể được xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương khi đạt một trong các tiêu chuẩn như: Có công lao, thành tích đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án nhân dân; có công lao trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với Tòa án nhân dân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp của Tòa án nhân dân; có sự giúp đỡ, ủng hộ xứng đáng về tài chính hoặc vật chất cho sự phát triển của Tòa án nhân dân...

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được nhận Kỷ niệm chương, bằng chứng nhận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của Tòa án nhân dân./.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo