Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 06/12/2018 Lượt xem: 9

Để công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố trong thời gian tới được tốt hơn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND TP  Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các quận huyện tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên mọi lĩnh vực, góp phần đảm bảo trật tự kỷ cương, ổn định xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, việc ban hành, tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính phải đúng về thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý; thường xuyên tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức làm công tác xử phạt vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị cho công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này trên địa bàn thành phố.

UBND TP  cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thường xuyên rà soát các quy định xử lý vi phạm hành chính đã ban hành, chủ động phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Được biết, trong thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, qua kiểm tra 2 nội dung công tác này trên địa bàn thành phố năm 2018, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương việc xử phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo quy định của pháp luật, việc theo dõi thi hành pháp luật đạt hiệu quả chưa cao.

Theo cadn.com.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo