Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

STT Thủ tục Mức độ cung cấp Biểu mẫu
1 Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạng) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuCấp (cấp mới, cấp lại do hết hạng) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
2 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
3 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 
5 Cấp chứng chỉ hành nghề Dược
6 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y Tế
7 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoạch bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
8 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
9 Cấp chứng chỉ quy hoạch
10 Cấp chứng thực tài liệu lưu trữ


zalo