Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 273/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 14/11/2018 01/01/2017
2 691/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 05/06/2018 05/06/2018
3 1118/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Quyết định Giao thông Về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền 31/05/2018
4 06/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 31/05/2018 15/07/2018
5 85/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 30/05/2018 15/07/2018
6 21/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/05/2018 12/06/2018
7 798/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã mạng 25/05/2018 25/05/2018
8 1625/BTTTT-CVT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng 25/05/2018 25/05/2018
9 10/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 24/05/2018 15/07/2018
10 83/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về khuyến nông 24/05/2018 10/07/2018
11 09/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 23/05/2018 09/07/2018
12 81/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22/05/2018 15/07/2018
13 82/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/05/2018 10/07/2018
14 2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới Trạm BTS trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 22/05/2018 22/05/2018
15 04/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Cải cách hành chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 20/05/2018 01/11/2018
16 24/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 18/05/2018 10/07/2018
17 3602/UBND-KGVX UBND thành phố Đà Nẵng Công văn An ninh trật tự Về việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 17/05/2018
18 1978/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 17/05/2018 17/05/2018
19 79/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 16/05/2018 01/07/2018
20 77/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 16/05/2018 01/07/2018

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo