Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 47/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai 26/11/2018 10/01/2019
2 01/2018/TT-VPCP Văn phòng Chính phủ Thông tư Cải cách hành chính Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018 06/01/2019
3 158/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 22/11/2018 10/01/2019
4 5504/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Công bố Danh sách các tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/11/2018 19/11/2018
5 34/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 16/11/2018 01/01/2019
6 105/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 16/11/2018 01/01/2019
7 156/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 16/11/2018 01/01/2019
8 43/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 15/11/2018 01/01/2019
9 5417/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc và Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 14/11/2018 14/11/2018
10 101/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Chính sách xã hội Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 14/11/2018 01/01/2019
11 273/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 14/11/2018 01/01/2017
12 38/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/11/2018 22/11/2018
13 155/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 12/11/2018
14 162/2018/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng 11/11/2018 26/12/2018
15 45/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước 09/11/2018 25/12/2018
16 154/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành 09/11/2018 09/11/2018
17 149/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 07/11/2018 01/01/2019
18 153/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng 07/11/2018 24/12/2018
19 152/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu 07/11/2018 24/12/2018
20 37/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng 07/11/2018 17/11/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo