Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 20/2018/QĐ-UBND Người ký Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Miên
Ngày ban hành 15/05/2018 Ngày xuất bản 25/05/2018
Ngày hiệu lực 30/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Quyet dinh 20.2018.QĐ-UBND.pdf
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
  2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
  3. Về chính sách tinh giản biên chế
  4. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng
  5. V/v phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo