Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 20/2018/QĐ-UBND Người ký Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Miên
Ngày ban hành 15/05/2018 Ngày xuất bản 25/05/2018
Ngày hiệu lực 30/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Quyet dinh 20.2018.QĐ-UBND.pdf
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn
  2. Quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn
  3. Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng
  4. Về việc quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích CBCCVC lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ
  5. Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo