Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 20/2018/QĐ-UBND Người ký Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Miên
Ngày ban hành 15/05/2018 Ngày xuất bản 25/05/2018
Ngày hiệu lực 30/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Quyet dinh 20.2018.QĐ-UBND.pdf
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Về việc ban hành Mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo QCVN 102:2016/BTTTT
  2. Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
  3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  4. Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo