Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1978/QĐ-UBND Người ký Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 17/05/2018 Ngày xuất bản 13/06/2018
Ngày hiệu lực 17/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Quyet dinh 1978-QD-UBND.PDF
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
  2. Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
  3. Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
  4. Ban hành quy định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (QDA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  5. Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo