Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1978/QĐ-UBND Người ký Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 17/05/2018 Ngày xuất bản 13/06/2018
Ngày hiệu lực 17/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Quyet dinh 1978-QD-UBND.PDF
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
  2. Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  3. Về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
  4. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
  5. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo