Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1978/QĐ-UBND Người ký Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 17/05/2018 Ngày xuất bản 13/06/2018
Ngày hiệu lực 17/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Quyet dinh 1978-QD-UBND.PDF
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
  2. Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
  4. Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
  5. Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo