Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 08/2018/TT-BNV Người ký Thứ trưởng Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành 28/06/2018 Ngày xuất bản 12/07/2018
Ngày hiệu lực 15/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Chính sách xã hội Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Thong tu 08_2018_TT-BNV.doc
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030
  2. Bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
  3. Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
  4. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo