Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 156/2016/NĐ-CP Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 21/11/2016 Ngày xuất bản 09/12/2016
Ngày hiệu lực 10/01/2017 Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Chính sách Loại văn bản Nghị định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 156.signed.pdf
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Phê duyệt danh mục dự án cơ hội kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
  2. Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
  3. Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
  4. Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
  5. Về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo