Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 16/2016/QĐ-UBND Người ký
Ngày ban hành 04/01/2017 Ngày xuất bản 06/01/2017
Ngày hiệu lực 04/01/2017 Ngày hết hiệu lực 05/01/2017
Văn bản đã hết hiệu lực
Lĩnh vực Chính sách xã hội Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 1_06012017034219.doc
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT
  2. Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030
  3. Bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
  4. Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
  5. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo