Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
181 17/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học 22/08/2018 10/10/2018
182 19/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non 22/08/2018 10/10/2018
183 18/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 22/08/2018 10/10/2018
184 22/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 21/08/2018 21/08/2018
185 23/2018/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao 21/08/2018 15/10/2018
186 76/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 17/08/2018 03/10/2018
187 107/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xuất khẩu, nhập khẩu Về kinh doanh xuất khẩu gạo 15/08/2018 01/10/2018
188 1016/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tổ chức bộ máy V/v phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019 14/08/2018 14/08/2018
189 35-TB/VPTU Văn phòng Thành ủy Thông báo Tổ chức bộ máy Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 14/08/2018
190 71/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước 10/08/2018 01/11/2018
191 1010/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn 10/08/2018 10/08/2018
192 3456/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy V/v phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 10/08/2018 10/08/2018
193 69/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 08/08/2018 01/10/2018
194 104/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 08/08/2018 08/08/2018
195 70/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 08/08/2018 22/09/2018
196 67/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 06/08/2018 01/09/2018
197 68/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 06/08/2018 19/09/2018
198 3266/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giáo dục đào tạo Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 31/07/2018 31/07/2018
199 30/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư 31/07/2018 15/09/2018
200 42/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm 30/07/2018 15/10/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo