Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
201 18/KH-BCĐ Kế hoạch Lĩnh vực khác Vận động kinh phí xây dựng Nhà văn hóa trên đảo Trường Sa 27/02/2018 27/02/2018
202 22/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 23/02/2018 10/04/2018
203 241/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội 23/02/2018 23/02/2018
204 23/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23/02/2018 15/04/2018
205 236/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Giao thông Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 23/02/2018 23/02/2018
206 22/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 299/2016/tt-btc ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá 22/02/2018 08/04/2018
207 08/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/02/2018 28/02/2018
208 02/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 12/02/2018 12/02/2018
209 750/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm BTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 10/02/2018 10/02/2018
210 709/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc ban hành Đề án “Quy hoạch khu vực chăn nuôi quy mô nhỏ; kiểm soát giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 09/02/2018 09/02/2018
211 199/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực 09/02/2018 09/02/2018
212 03/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 09/02/2018 26/03/2018
213 06/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/02/2018 26/02/2018
214 07/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Về việc bãi bỏ Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/02/2018 26/02/2018
215 1003/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” 07/02/2018 07/02/2018
216 14/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 07/02/2018 26/03/2018
217 05/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư An ninh trật tự Quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 07/02/2018 26/03/2018
218 02/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Tài nguyên môi trường Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng 06/02/2018 01/04/2018
219 597/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định tặng Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 05/02/2018 05/02/2018
220 16/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 02/02/2018 01/04/2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo