Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
201 17/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư An ninh trật tự Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 15/05/2018 01/07/2018
202 16/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 15/05/2018 01/07/2018
203 13/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền 15/05/2018 30/06/2018
204 47/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. 15/05/2018 01/07/2018
205 67/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi 14/05/2018 01/07/2018
206 1864/SGTVT-QLKCHT Sở Giao thông Vận tải Công văn Giao thông Về việc thông báo cấm đỗ xe trên các tuyến đường phục vụ Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018 14/05/2018 14/05/2018
207 25/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt 14/05/2018 01/07/2018
208 02/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 14/05/2018 19/06/2018
209 02/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 14/05/2018 19/06/2018
210 28/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt 14/05/2018 01/07/2018
211 46/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin 14/05/2018 01/07/2018
212 65/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt 12/05/2018 01/07/2018
213 04/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 08/05/2018 01/07/2018
214 22/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tổ chức bộ máy Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/05/2018 01/07/2018
215 3286/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Chính sách xã hội Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 08/05/2018 08/05/2018
216 1021/QĐ-BTP Bộ Tư pháp Quyết định Lĩnh vực khác Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp 08/05/2018
217 19/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/05/2018 17/05/2018
218 02/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị Nông nghiệp Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 07/05/2018 07/05/2018
219 1813/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/05/2018 07/05/2018
220 44/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 07/05/2018 22/06/2018

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo