Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
221 15/2018/NĐ-CP Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 02/02/2018 02/02/2018
222 04/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/02/2018 12/02/2018
223 17/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 02/02/2018 25/03/2018
224 793/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông Về việc phương án phân luồng đối với xe ô tô khách trên 30 chỗ khu vực trung tâm 31/01/2018 01/03/2018
225 03/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/01/2018 20/02/2018
226 11/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 30/01/2018 20/03/2018
227 405/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 26/01/2018 26/01/2018
228 09/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản 25/01/2018 15/04/2018
229 08/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 25/01/2018 12/03/2018
230 10/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ tài chính hướng dẫn một điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 25/01/2018 12/03/2018
231 07/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” 24/01/2018 02/04/2018
232 13/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin 23/01/2018 01/07/2018
233 117/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tài chính - Ngân hàng Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 22/01/2018 22/01/2018
234 05/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Về hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 22/01/2018 16/03/2018
235 302/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Về việc ban hành Mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo QCVN 102:2016/BTTTT 20/01/2018 20/01/2018
236 268/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Ban hành Quyết định về việc này Kế hoạch Kiểm soát tải trọng xe lưu động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018 18/01/2018 18/01/2018
237 04/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 17/01/2018 05/03/2018
238 01/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư Nông nghiệp ban hành danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam 16/01/2018 03/03/2018
239 09/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 16/01/2018
240 01/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư Nông nghiệp Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam 16/01/2018 03/03/2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo