Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
241 01/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/01/2018 26/01/2018
242 08/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương 15/01/2018
243 03/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 12/01/2018 01/03/2018
244 164/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng 11/01/2018 11/01/2018
245 03/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Công văn Giao thông Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP 10/01/2018 01/03/2018
246 210/SXD Sở Xây dựng Thông báo Chính sách xã hội Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố 09/01/2018
247 01/2018/TT-BNV Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tổ chức bộ máy Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 08/01/2018
248 06/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non 05/01/2018 20/02/2018
249 01/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy hoạch xây dựng Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh 05/01/2018 20/02/2018
250 04/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng 04/01/2018 20/02/2018
251 48/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc ban hành Quy trình xét chọn, công nhận Phường, xã thân thiện môi trường, Quận, huyện môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2018 04/01/2018
252 10/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông V/v thí điểm tổ chức giao thông Nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn 03/01/2018
253 04/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông V/v liên quan đến tàu khách có sức chở dưới 50 người hoạt động kinh doanh trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý 02/01/2018
254 01/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông 02/01/2018 01/03/2018
255 167/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 31/12/2017 01/01/2018
256 168/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 31/12/2017 01/01/2018
257 163/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics 30/12/2017 20/02/2018
258 162/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 30/12/2017 01/01/2018
259 43/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 29/12/2017 12/02/2018
260 34/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp 29/12/2017 12/02/2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo