Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
241 08/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 12/03/2018 27/04/2018
242 24/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam 12/03/2018 01/05/2018
243 39/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 11/03/2018 11/03/2018
244 38/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 11/03/2018 11/03/2018
245 37/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. 10/03/2018 10/03/2018
246 31/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 08/03/2018 08/03/2018
247 11/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 08/03/2018 27/03/2018
248 34/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 08/03/2018 08/03/2018
249 10/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Về việc bãi bỏ Quyết định số 197/2001/QĐ-UB ngày 25/12/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/03/2018 27/03/2018
250 1002/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 07/03/2018 07/03/2018
251 275/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 07/03/2018 07/03/2018
252 09/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/03/2018 19/03/2018
253 08/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư An ninh trật tự Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 05/03/2018 25/04/2018
254 29/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 05/03/2018 05/03/2018
255 09/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia 02/03/2018 01/07/2018
256 10/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 01/03/2018 20/04/2018
257 07/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/tt-bgdđt ngày 25 tháng 01 năm 2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo 01/03/2018 16/04/2018
258 11/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lao động, tiền lương Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam 01/03/2018 20/04/2018
259 28/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 01/03/2018 01/03/2018
260 27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định An ninh trật tự Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018 15/04/2018 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo