Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
261 13/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 15/06/2018 01/07/2018
262 03/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 15/06/2018 01/08/2018
263 22/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch-đầu tư; tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương 14/06/2018 25/06/2018
264 712/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp Ban hành Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 12/06/2018 12/06/2018
265 318/QĐ-UBDT Ủy ban Dân tộc Quyết định Giáo dục đào tạo Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2025” 12/06/2018 12/06/2018
266 1319/QĐ-BTP Bộ Tư pháp Quyết định Cải cách hành chính Về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 08/06/2018 08/06/2018
267 86/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 06/06/2018 01/08/2018
268 1456/VP-TH Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Lĩnh vực khác V/v Ý kiến kết luận của Bộ TNMT về việc chuẩn bị cho GEF-6 tại Đà Nẵng 06/06/2018
269 25/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. 06/06/2018 01/01/2019
270 691/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 05/06/2018 05/06/2018
271 854/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Bưu chính Về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia 04/06/2018 04/06/2018
272 1118/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Quyết định Giao thông Về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền 31/05/2018
273 06/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 31/05/2018 15/07/2018
274 85/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 30/05/2018 15/07/2018
275 15/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 30/05/2018 15/07/2018
276 13/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung điều 14 của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/05/2018 15/07/2018
277 634/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định Chính sách xã hội Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 29/05/2018 29/05/2018
278 14/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Tài chính - Ngân hàng Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn 29/05/2018 13/07/2018
279 21/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/05/2018 12/06/2018
280 2106/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng 28/05/2018 28/05/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo