Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
261 42/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 29/12/2017 01/03/2018
262 36/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 29/12/2017 12/02/2018
263 37/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu 29/12/2017 12/02/2018
264 38/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp 29/12/2017 12/02/2018
265 34/2017/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng 29/12/2017 12/02/2018
266 47/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Về quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất 29/12/2017 01/03/2018
267 35/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lĩnh vực khác Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 29/12/2017 12/02/2018
268 146/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino 29/12/2017 12/02/2018
269 32/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 29/12/2017 15/02/2018
270 2475/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về Mã bưu chính quốc gia 29/12/2017 01/01/2018
271 56/2017/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 29/12/2017 01/03/2018
272 44/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 29/12/2017 15/02/2018
273 48/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc 29/12/2017 01/05/2018
274 52/2017/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú 29/12/2017 01/03/2018
275 03/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật 29/12/2017 16/03/2018
276 31/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học 28/12/2017 12/02/2018
277 14/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 28/12/2017 15/02/2018
278 64/2017/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe 28/12/2017 12/02/2018
279 49/2017/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về hoạt động y tế từ xa 28/12/2017 15/02/2018
280 152/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 27/12/2017 01/01/2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo