Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
281 798/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã mạng 25/05/2018 25/05/2018
282 1625/BTTTT-CVT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng 25/05/2018 25/05/2018
283 2086/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách Phê duyệt danh mục dự án cơ hội kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư 25/05/2018 25/05/2018
284 10/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 24/05/2018 15/07/2018
285 83/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về khuyến nông 24/05/2018 10/07/2018
286 09/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 23/05/2018 09/07/2018
287 50/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư An ninh trật tự Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 23/05/2018 05/06/2018
288 81/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22/05/2018 15/07/2018
289 82/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/05/2018 10/07/2018
290 2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới Trạm BTS trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 22/05/2018 22/05/2018
291 04/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Cải cách hành chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 20/05/2018 01/11/2018
292 24/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 18/05/2018 10/07/2018
293 1588/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Tài nguyên môi trường Công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/05/2018 18/05/2018
294 3602/UBND-KGVX UBND thành phố Đà Nẵng Công văn An ninh trật tự Về việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 17/05/2018
295 1978/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 17/05/2018 17/05/2018
296 79/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 16/05/2018 01/07/2018
297 77/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 16/05/2018 01/07/2018
298 47/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Giao thông Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi 15/05/2018 01/07/2018
299 68/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/05/2018 01/07/2018
300 20/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm 15/05/2018 30/05/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo