Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
321 08/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư An ninh trật tự Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 05/03/2018 25/04/2018
322 29/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 05/03/2018 05/03/2018
323 09/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia 02/03/2018 01/07/2018
324 10/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 01/03/2018 20/04/2018
325 07/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/tt-bgdđt ngày 25 tháng 01 năm 2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo 01/03/2018 16/04/2018
326 11/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lao động, tiền lương Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam 01/03/2018 20/04/2018
327 28/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 01/03/2018 01/03/2018
328 27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định An ninh trật tự Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018 15/04/2018
329 05/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 năm 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 28/02/2018 15/04/2018
330 06/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 28/02/2018 15/04/2018
331 06/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 28/02/2018 15/04/2018
332 25/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 60/2014/nđ-cp ngày 19 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định về hoạt động in 28/02/2018 01/05/2018
333 04/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT 28/02/2018 15/04/2018
334 24/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động 27/02/2018 15/04/2018
335 18/KH-BCĐ Kế hoạch Lĩnh vực khác Vận động kinh phí xây dựng Nhà văn hóa trên đảo Trường Sa 27/02/2018 27/02/2018
336 22/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 23/02/2018 10/04/2018
337 241/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội 23/02/2018 23/02/2018
338 23/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23/02/2018 15/04/2018
339 236/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Giao thông Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 23/02/2018 23/02/2018
340 22/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 299/2016/tt-btc ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá 22/02/2018 08/04/2018

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo