Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
321 01/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông 02/01/2018 01/03/2018
322 50/2017/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017 01/01/2018
323 167/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 31/12/2017 01/01/2018
324 168/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 31/12/2017 01/01/2018
325 163/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics 30/12/2017 20/02/2018
326 162/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 30/12/2017 01/01/2018
327 43/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 29/12/2017 12/02/2018
328 34/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp 29/12/2017 12/02/2018
329 42/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 29/12/2017 01/03/2018
330 36/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 29/12/2017 12/02/2018
331 37/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu 29/12/2017 12/02/2018
332 38/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp 29/12/2017 12/02/2018
333 34/2017/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng 29/12/2017 12/02/2018
334 72/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên môi trường Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 29/12/2017 12/02/2018
335 47/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Về quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất 29/12/2017 01/03/2018
336 35/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lĩnh vực khác Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 29/12/2017 12/02/2018
337 51/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển 29/12/2017 01/03/2018
338 146/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino 29/12/2017 12/02/2018
339 32/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 29/12/2017 15/02/2018
340 2475/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về Mã bưu chính quốc gia 29/12/2017 01/01/2018 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo