Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
321 1021/QĐ-BTP Bộ Tư pháp Quyết định Lĩnh vực khác Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp 08/05/2018
322 19/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/05/2018 17/05/2018
323 02/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị Nông nghiệp Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 07/05/2018 07/05/2018
324 1813/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/05/2018 07/05/2018
325 44/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 07/05/2018 22/06/2018
326 63/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 04/05/2018
327 41/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 04/05/2018 18/06/2018
328 637/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Về Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 03/05/2018
329 62/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 02/05/2018 02/05/2018
330 22/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. 02/05/2018 01/07/2018
331 1408/QĐ-BCT Bộ Công thương Quyết định Cải cách hành chính Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018 27/04/2018 27/04/2018
332 21/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt 27/04/2018 01/07/2018
333 3028/UBND-SNN UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Nông nghiệp Về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu 26/04/2018 26/04/2018
334 20/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài 26/04/2018 15/06/2018
335 2683/BKHĐT-QLĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công văn Lĩnh vực khác Về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 26/04/2018 26/04/2018
336 03/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy hoạch xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 24/04/2018 12/06/2018
337 2994/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/04/2018
338 18/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi thú y do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. 23/04/2018 08/05/2018
339 61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018 21/06/2018
340 2854/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/04/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo