Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
341 08/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/02/2018 28/02/2018
342 02/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 12/02/2018 12/02/2018
343 750/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm BTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 10/02/2018 10/02/2018
344 709/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc ban hành Đề án “Quy hoạch khu vực chăn nuôi quy mô nhỏ; kiểm soát giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 09/02/2018 09/02/2018
345 199/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực 09/02/2018 09/02/2018
346 03/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 09/02/2018 26/03/2018
347 06/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/02/2018 26/02/2018
348 07/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Về việc bãi bỏ Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/02/2018 26/02/2018
349 15/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương 07/02/2018 01/04/2018
350 1003/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” 07/02/2018 07/02/2018
351 14/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 07/02/2018 26/03/2018
352 05/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư An ninh trật tự Quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 07/02/2018 26/03/2018
353 02/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Tài nguyên môi trường Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng 06/02/2018 01/04/2018
354 597/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định tặng Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 05/02/2018 05/02/2018
355 16/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 02/02/2018 01/04/2018
356 15/2018/NĐ-CP Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 02/02/2018 02/02/2018
357 04/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/02/2018 12/02/2018
358 17/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 02/02/2018 25/03/2018
359 793/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông Về việc phương án phân luồng đối với xe ô tô khách trên 30 chỗ khu vực trung tâm 31/01/2018 01/03/2018
360 03/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/01/2018 20/02/2018

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo