Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
341 3027/BNN-TCTS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn Nông nghiệp V/v Trung Quốc thông báo có tạm ngừng đánh cá có thời hạn 20/04/2018
342 06/2018/TT-BCT Bộ Công thương Nghị định Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 20/04/2018 15/06/2018
343 38/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 20/04/2018 05/06/2018
344 1097/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn Cải cách hành chính V/v đặt lịch trực tuyến sử dụng phòng họp tại Trung tâm Hành chính thành phố 19/04/2018
345 19/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 19/04/2018 05/06/2018
346 2817/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Thực hiện Đề án " Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" năm 2018 19/04/2018
347 1396/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch 18/04/2018 18/04/2018
348 58/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về bảo hiểm nông nghiệp 18/04/2018 05/06/2018
349 57/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 17/04/2018 17/04/2018
350 767/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Quyết định Giao thông Công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải 17/04/2018 17/04/2018
351 17/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/04/2018 07/05/2018
352 1577/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Về viêc phê duvệt danh sách hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đầu năm 2018 17/04/2018 17/04/2018
353 54/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 16/04/2018 16/04/2018
354 53/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự. 16/04/2018 16/04/2018
355 37/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài nguyên môi trường Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 16/04/2018 01/06/2018
356 56/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt 16/04/2018 01/07/2018
357 12/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 16/04/2018 01/06/2018
358 52/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về phát triển ngành nghề nông thôn 12/04/2018 01/06/2018
359 07/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược 12/04/2018 01/06/2018
360 18/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 11/04/2018 01/06/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo