Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
341 56/2017/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 29/12/2017 01/03/2018
342 44/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 29/12/2017 15/02/2018
343 48/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc 29/12/2017 01/05/2018
344 52/2017/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú 29/12/2017 01/03/2018
345 03/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật 29/12/2017 16/03/2018
346 31/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học 28/12/2017 12/02/2018
347 14/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 28/12/2017 15/02/2018
348 48/2017/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 28/12/2017 01/03/2018
349 64/2017/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe 28/12/2017 12/02/2018
350 49/2017/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về hoạt động y tế từ xa 28/12/2017 15/02/2018
351 152/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 27/12/2017 01/01/2018
352 138/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP 25/12/2017 10/02/2018
353 29/2017/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini 20/12/2017 01/01/2019
354 41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 19/12/2017 05/02/2018
355 7039/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 18/12/2017 18/12/2017
356 7034/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Cải cách hành chính Thông qua phương án đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Đà Nẵng 16/12/2017 16/12/2017
357 06/2017/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về hướng dẫn Luật Du lịch 15/12/2017 01/02/2018
358 39/2017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/12/2017 01/01/2018
359 6937/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/12/2017 12/12/2017
360 127/2017/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo