Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
361 10/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Tài chính - Ngân hàng Về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác 11/04/2018 11/04/2018
362 387/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Về việc bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP của Chính phủ 10/04/2018 10/04/2018
363 16/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/04/2018 25/04/2018
364 2704/CĐ-BNN-TY Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công điện khẩn Nông nghiệp Về việc tăng cường các biện pháp chủ động để phòng, chống bệnh dại năm 2018 10/04/2018
365 15/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 09/04/2018 01/05/2018
366 2475/UBND-NC UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Giáo dục đào tạo Về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn TP 09/04/2018 09/04/2018
367 1445/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc Thành lập Tổ Công tác nhóm triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động "Năm Đẩy mạnh thu hút đầu tư" 09/04/2018 09/04/2018
368 2465/UBND-STP UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi 09/04/2018 09/04/2018
369 11/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục 06/04/2018 22/05/2018
370 2413/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông Về việc liên quan đến hoạt động của các bãi đỗ xe tập trung 06/04/2018
371 37/KH-BCĐLNVSATTP Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm Kế hoạch Y tế - Sức khỏe Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 05/04/2018
372 1386/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2018-2020trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/04/2018 05/04/2018
373 573/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc tuyên truyền về trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018) 04/04/2018 04/04/2018
374 422/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo Ban hành Quy định tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2018-2019 03/04/2018
375 421/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo Ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019 03/04/2018
376 370/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 03/04/2018 03/04/2018
377 05/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định về xuất xứ hàng hóa 03/04/2018 03/04/2018
378 18/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tài chính - Ngân hàng Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/nđ-cp ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 02/04/2018 20/05/2018
379 367/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020” 02/04/2018 02/04/2018
380 2223/UBND-SLĐTBXH UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Chính sách xã hội V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố 31/03/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo