Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
21 16/2018/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược 14/03/2018 05/05/2018
22 308/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đến năm 2020” 13/03/2018 13/03/2018
23 08/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Lĩnh vực khác Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan 13/03/2018 13/03/2018
24 45/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 13/03/2018 13/03/2018
25 40/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 12/03/2018 02/05/2018
26 1656/UBND-SVHTT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 12/03/2018
27 08/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 12/03/2018 27/04/2018
28 39/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 11/03/2018 11/03/2018
29 37/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. 10/03/2018 10/03/2018
30 31/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 08/03/2018 08/03/2018
31 11/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 08/03/2018 27/03/2018
32 34/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 08/03/2018 08/03/2018
33 10/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Về việc bãi bỏ Quyết định số 197/2001/QĐ-UB ngày 25/12/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/03/2018 27/03/2018
34 275/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 07/03/2018 07/03/2018
35 09/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/03/2018 19/03/2018
36 08/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư An ninh trật tự Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 05/03/2018 25/04/2018
37 09/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia 02/03/2018 01/07/2018
38 10/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 01/03/2018 20/04/2018
39 07/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/tt-bgdđt ngày 25 tháng 01 năm 2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo 01/03/2018 16/04/2018
40 11/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lao động, tiền lương Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam 01/03/2018 20/04/2018

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo