Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
21 6672/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc công bố Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/11/2017 28/11/2017
22 35/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số 23/11/2017 08/01/2018
23 37/2017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành Quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh không sử dụng vốn đầu tư công do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/11/2017 04/12/2017
24 126/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 16/11/2017 01/01/2018
25 38/2017/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Về danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc 17/10/2017 01/01/2018
26 14/2017/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng 29/09/2017 01/01/2018
27 24/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Chính sách xã hội Sửa đổi Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 21/08/2017 15/10/2017
28 124/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng 12/07/2017 01/01/2018
29 16/2016/QĐ-UBND Chính phủ Thông tư Chính sách xã hội Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2017 04/01/2017
30 174/2016/NĐ-CP Chính phủ Thông tư Chính sách Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán 03/01/2017 06/01/2017
31 161/2016/NĐ-CP Chính phủ Thông tư Chính sách Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 02/12/2016
32 161/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 02/12/2016
33 160/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển 29/11/2016 01/07/2017
34 159/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
35 158/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 29/11/2016 15/01/2017
36 157/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 24/11/2016
37 157/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 24/11/2016 15/01/2017
38 156/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 21/11/2016 10/01/2017
39 155/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016 01/02/2017
40 154/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo