Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
14 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
381 21/2011/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Chính sách Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 21/11/2011 05/01/2012
382 102/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế - Sức khỏe Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 14/11/2011 01/01/2012
383 25/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông 06/04/2011 01/06/2011
384 18/2010/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng 31/12/2010 01/03/2011
385 50/2010/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh 31/12/2010 15/02/2011
386 22/2010/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 29/12/2010 12/02/2011
387 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư liên tịch Lao động, tiền lương Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ Quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 28/12/2010 11/02/2011
388 39/2010/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 23/12/2010 08/02/2011
389 23/2010/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Chính sách xã hội Quy định, quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em, bị bạo lực, bị xâm hại tình dục 16/08/2010 30/09/2010
390 123/2009/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 17/06/2009 01/08/2009
391 41/2008/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” 21/08/2008 21/08/2008
392 30/2007/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về kinh doanh xổ số 01/03/2007 26/04/2018
393 7137/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Về việc phê duyệt hỗ trợ đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng các dự án trên địa bàn thành phố năm 2017
394 26/2017/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Thông tư Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo