Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
381 04/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 17/01/2018 05/03/2018
382 01/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư Nông nghiệp ban hành danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam 16/01/2018 03/03/2018
383 09/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 16/01/2018
384 01/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư Nông nghiệp Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam 16/01/2018 03/03/2018
385 01/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/01/2018 26/01/2018
386 08/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương 15/01/2018
387 03/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 12/01/2018 01/03/2018
388 164/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng 11/01/2018 11/01/2018
389 03/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Công văn Giao thông Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP 10/01/2018 01/03/2018
390 210/SXD Sở Xây dựng Thông báo Chính sách xã hội Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố 09/01/2018
391 01/2018/TT-BNV Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 08/01/2018
392 06/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non 05/01/2018 20/02/2018
393 01/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy hoạch xây dựng Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh 05/01/2018 20/02/2018
394 04/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng 04/01/2018 20/02/2018
395 48/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc ban hành Quy trình xét chọn, công nhận Phường, xã thân thiện môi trường, Quận, huyện môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2018 04/01/2018
396 10/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông V/v thí điểm tổ chức giao thông Nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn 03/01/2018
397 04/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông V/v liên quan đến tàu khách có sức chở dưới 50 người hoạt động kinh doanh trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý 02/01/2018
398 01/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông 02/01/2018 01/03/2018
399 50/2017/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017 01/01/2018
400 167/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 31/12/2017 01/01/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo