Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
381 133/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc quy định mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017
382 137/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 07/12/2017
383 140/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 07/12/2017
384 139/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 07/12/2017
385 138/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 và các năm tiếp theo 07/12/2017 01/02/2018
386 27/2017/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Chính sách Về sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 06/12/2017 06/12/2017
387 140/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 05/12/2017 20/01/2018
388 9840/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông Về việc liên quan đến tổ chức giao thông phía Đông hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương 04/12/2017
389 130/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 04/12/2017 20/01/2018
390 28/2017/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 30/11/2017 15/01/2018
391 6672/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc công bố Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/11/2017 28/11/2017
392 35/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số 23/11/2017 08/01/2018
393 34/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình" 22/11/2017 01/07/2018
394 37/2017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành Quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh không sử dụng vốn đầu tư công do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/11/2017 04/12/2017
395 126/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 16/11/2017 01/01/2018
396 32/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Chính sách Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 15/11/2017 01/06/2018
397 121/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 15/11/2017 01/01/2018
398 30/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng 15/11/2017 01/01/2018
399 122/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 13/11/2017 01/01/2018
400 47/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 07/11/2017 22/12/2017 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo