Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 197/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019
42 198/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019
43 200/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc sáp nhập một số thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 19/12/2018
44 202/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019
45 6177/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/12/2018 18/12/2018
46 44/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Quy định bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/12/2018 28/12/2018
47 59/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 17/12/2018 01/01/2020
48 170/2018/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Chính sách xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài 16/12/2018 30/01/2019
49 50/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 13/12/2018 30/01/2019
50 5366/QĐ-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo Ban hành quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/12/2018 13/12/2018
51 43/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc bãi bỏ một số quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 10/12/2018 20/12/2018
52 04/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Nông nghiệp Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 06/12/2018 21/01/2019
53 36/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 05/12/2018 05/12/2018
54 163/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 04/12/2018 01/02/2019
55 41/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Y tế - Sức khỏe Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 03/12/2018 13/12/2018
56 14/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 03/12/2018 20/01/2019
57 21/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 30/11/2018 15/01/2019
58 39/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 30/11/2018 15/01/2019
59 161/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 29/11/2018 15/01/2019
60 117/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 28/11/2018 15/01/2019

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo