Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
61 68/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/05/2018 01/07/2018
62 20/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm 15/05/2018 30/05/2018
63 72/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/05/2018 01/07/2018
64 71/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 15/05/2018 01/07/2018
65 69/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 15/05/2018 15/05/2018
66 76/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 15/05/2018 01/07/2018
67 17/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư An ninh trật tự Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 15/05/2018 01/07/2018
68 16/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 15/05/2018 01/07/2018
69 13/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền 15/05/2018 30/06/2018
70 47/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. 15/05/2018 01/07/2018
71 67/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi 14/05/2018 01/07/2018
72 1864/SGTVT-QLKCHT Sở Giao thông Vận tải Công văn Giao thông Về việc thông báo cấm đỗ xe trên các tuyến đường phục vụ Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018 14/05/2018 14/05/2018
73 25/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt 14/05/2018 01/07/2018
74 02/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 14/05/2018 19/06/2018
75 02/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 14/05/2018 19/06/2018
76 28/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt 14/05/2018 01/07/2018
77 46/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin 14/05/2018 01/07/2018
78 65/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt 12/05/2018 01/07/2018
79 04/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 08/05/2018 01/07/2018
80 22/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tổ chức bộ máy Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/05/2018 01/07/2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo