Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
61 118/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản 28/11/2018 15/01/2019
62 40/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác V/v phân cấp cho cơ quan chủ quản quyết định giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 27/11/2018 07/12/2018
63 47/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai 26/11/2018 10/01/2019
64 39/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/11/2018 06/12/2018
65 20/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính 26/11/2018 01/01/2019
66 28/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. 26/11/2018 11/01/2019
67 01/2018/TT-VPCP Văn phòng Chính phủ Thông tư Cải cách hành chính Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018 06/01/2019
68 158/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 22/11/2018 10/01/2019
69 5504/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Công bố Danh sách các tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/11/2018 19/11/2018
70 34/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 16/11/2018 01/01/2019
71 105/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 16/11/2018 01/01/2019
72 156/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 16/11/2018 01/01/2019
73 157/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 16/11/2018 01/01/2019
74 43/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 15/11/2018 01/01/2019
75 111/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước 15/11/2018 01/01/2019
76 5417/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc và Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 14/11/2018 14/11/2018
77 101/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Chính sách xã hội Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 14/11/2018 01/01/2019
78 273/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 14/11/2018 01/01/2017
79 38/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/11/2018 22/11/2018
80 155/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 12/11/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo