Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
121 32/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường 08/10/2018 23/11/2018
122 4514/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/10/2018 08/10/2018
123 25/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non 08/10/2018 23/11/2018
124 26/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 08/10/2018 23/11/2018
125 34/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/10/2018 16/10/2018
126 136/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 05/10/2018 05/10/2018
127 4491/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa có hành trình hoạt động qua vùng nước cảng biển Đà Nẵng 05/10/2018 05/10/2018
128 08/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy hoạch xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 05/10/2018 20/11/2018
129 135/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 04/10/2018 20/11/2018
130 148/2018/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Lĩnh vực khác Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 04/10/2018 20/11/2018
131 33/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/10/2018 10/10/2018
132 30/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo 01/10/2018 15/11/2018
133 133/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật 01/10/2018 15/11/2018
134 3963/QĐ-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 01/10/2018 01/10/2018
135 32/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2018 15/10/2018
136 91/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 28/09/2018 18/12/2018
137 31/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2018 27/12/2018
138 28/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 27/09/2018 15/11/2018
139 130/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018 15/11/2018
140 128/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa 24/09/2018 24/09/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo