Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
121 2704/CĐ-BNN-TY Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công điện khẩn Nông nghiệp Về việc tăng cường các biện pháp chủ động để phòng, chống bệnh dại năm 2018 10/04/2018
122 15/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 09/04/2018 01/05/2018
123 2475/UBND-NC UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Giáo dục đào tạo Về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn TP 09/04/2018 09/04/2018
124 1445/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc Thành lập Tổ Công tác nhóm triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động "Năm Đẩy mạnh thu hút đầu tư" 09/04/2018 09/04/2018
125 2465/UBND-STP UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi 09/04/2018 09/04/2018
126 11/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục 06/04/2018 22/05/2018
127 2413/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông Về việc liên quan đến hoạt động của các bãi đỗ xe tập trung 06/04/2018
128 37/KH-BCĐLNVSATTP Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm Kế hoạch Y tế - Sức khỏe Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 05/04/2018
129 1386/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2018-2020trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/04/2018 05/04/2018
130 573/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng Kế hoạch Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc tuyên truyền về trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018) 04/04/2018 04/04/2018
131 422/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo Ban hành Quy định tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2018-2019 03/04/2018
132 421/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo Ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019 03/04/2018
133 370/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 03/04/2018 03/04/2018
134 05/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định về xuất xứ hàng hóa 03/04/2018 03/04/2018
135 18/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tài chính - Ngân hàng Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/nđ-cp ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 02/04/2018 20/05/2018
136 367/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020” 02/04/2018 02/04/2018
137 2223/UBND-SLĐTBXH UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Chính sách xã hội V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố 31/03/2018
138 49/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 30/03/2018 15/05/2018
139 34/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 30/03/2018 14/05/2018
140 1229/QĐ-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục 30/03/2018 30/03/2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo