Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
141 02/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 14/05/2018 19/06/2018
142 02/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 14/05/2018 19/06/2018
143 28/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt 14/05/2018 01/07/2018
144 46/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin 14/05/2018 01/07/2018
145 65/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt 12/05/2018 01/07/2018
146 04/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 08/05/2018 01/07/2018
147 22/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tổ chức bộ máy Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/05/2018 01/07/2018
148 3286/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Chính sách xã hội Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 08/05/2018 08/05/2018
149 1021/QĐ-BTP Bộ Tư pháp Quyết định Lĩnh vực khác Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp 08/05/2018
150 19/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/05/2018 17/05/2018
151 02/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị Nông nghiệp Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 07/05/2018 07/05/2018
152 1813/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/05/2018 07/05/2018
153 44/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 07/05/2018 22/06/2018
154 63/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 04/05/2018
155 41/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 04/05/2018 18/06/2018
156 637/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Về Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 03/05/2018
157 62/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 02/05/2018 02/05/2018
158 22/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. 02/05/2018 01/07/2018
159 1408/QĐ-BCT Bộ Công thương Quyết định Cải cách hành chính Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018 27/04/2018 27/04/2018
160 21/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt 27/04/2018 01/07/2018 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo