Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
161 3028/UBND-SNN UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Nông nghiệp Về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu 26/04/2018 26/04/2018
162 20/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài 26/04/2018 15/06/2018
163 2683/BKHĐT-QLĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công văn Lĩnh vực khác Về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 26/04/2018 26/04/2018
164 03/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy hoạch xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 24/04/2018 12/06/2018
165 2994/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/04/2018
166 18/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi thú y do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. 23/04/2018 08/05/2018
167 61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018 21/06/2018
168 2854/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/04/2018
169 3027/BNN-TCTS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn Nông nghiệp V/v Trung Quốc thông báo có tạm ngừng đánh cá có thời hạn 20/04/2018
170 06/2018/TT-BCT Bộ Công thương Nghị định Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 20/04/2018 15/06/2018
171 38/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 20/04/2018 05/06/2018
172 1097/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn Cải cách hành chính V/v đặt lịch trực tuyến sử dụng phòng họp tại Trung tâm Hành chính thành phố 19/04/2018
173 19/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 19/04/2018 05/06/2018
174 2817/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Thực hiện Đề án " Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" năm 2018 19/04/2018
175 1396/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch 18/04/2018 18/04/2018
176 58/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về bảo hiểm nông nghiệp 18/04/2018 05/06/2018
177 57/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 17/04/2018 17/04/2018
178 767/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Quyết định Giao thông Công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải 17/04/2018 17/04/2018
179 17/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/04/2018 07/05/2018
180 1577/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Về viêc phê duvệt danh sách hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đầu năm 2018 17/04/2018 17/04/2018 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo