Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
50 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 273/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 14/11/2018 01/01/2017
2 36/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/10/2018 12/11/2018
3 1385/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 21/10/2018 21/10/2018
4 184/2018/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Chính sách xã hội Chính sách hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 19/10/2018 29/10/2018
5 187/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/10/2018 19/10/2018
6 1380/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Cải cách hành chính Phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” 18/10/2018 18/10/2018
7 17/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp 17/10/2018 01/01/2019
8 146/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế - Sức khỏe Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 17/10/2018 01/12/2018
9 145/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 16/10/2018 01/12/2018
10 36/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 16/10/2018 06/12/2018
11 12/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập 15/10/2018 01/12/2018
12 143/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 15/10/2018 01/12/2018
13 13/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 15/10/2018 01/12/2018
14 14/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính 15/10/2018 01/12/2018
15 4614/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/10/2018 11/10/2018
16 3720/QĐ-BCT Bộ Công thương Quyết định Cải cách hành chính Ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 11/10/2018 11/10/2018
17 4608/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Cải cách hành chính Ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng 11/10/2018 11/10/2018
18 33/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi một số điều của Thông tư 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân 10/10/2018 10/10/2018
19 139/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 08/10/2018 01/01/2019
20 4509/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/10/2018 08/10/2018
21 137/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 08/10/2018 25/11/2018
22 33/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về Thẻ kiểm tra thị trường 08/10/2018 23/11/2018
23 32/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường 08/10/2018 23/11/2018
24 34/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/10/2018 16/10/2018
25 136/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 05/10/2018 05/10/2018
26 135/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 04/10/2018 20/11/2018
27 148/2018/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Lĩnh vực khác Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 04/10/2018 20/11/2018
28 33/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/10/2018 10/10/2018
29 30/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo 01/10/2018 15/11/2018
30 133/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật 01/10/2018 15/11/2018
31 3963/QĐ-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 01/10/2018 01/10/2018
32 32/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2018 15/10/2018
33 31/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2018 27/12/2018
34 28/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 27/09/2018 15/11/2018
35 130/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018 15/11/2018
36 128/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa 24/09/2018 24/09/2018
37 127/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 21/09/2018 15/11/2018
38 02/2018/TT-TANDTC Tòa án nhân dân tối cao Thông tư Lĩnh vực khác Quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên 21/09/2018 01/12/2018
39 126/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở Văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 20/09/2018 05/11/2018
40 27/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Giao thông Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên 19/09/2018 05/11/2018
41 125/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 19/09/2018 19/09/2018
42 86/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 18/09/2018 05/11/2018
43 122/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 17/09/2018 05/11/2018
44 123/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 17/09/2018 17/09/2018
45 30/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuốc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 14/09/2018 24/09/2018
46 4159/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/09/2018 14/09/2018
47 121/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 13/09/2018 01/11/2018
48 10/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 13/09/2018 01/11/2018
49 118/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế - Sức khỏe Quy định về công tác kết hợp quân dân y 12/09/2018 30/10/2018
50 22/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá 12/09/2018 01/11/2018

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo