Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
51 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 210/SXD Sở Xây dựng Thông báo Chính sách xã hội Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố 09/01/2018
2 06/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non 05/01/2018 20/02/2018
3 04/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng 04/01/2018 20/02/2018
4 10/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông V/v thí điểm tổ chức giao thông Nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn 03/01/2018
5 04/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông V/v liên quan đến tàu khách có sức chở dưới 50 người hoạt động kinh doanh trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý 02/01/2018
6 163/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics 30/12/2017 20/02/2018
7 6937/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/12/2017 12/12/2017
8 127/2017/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
9 128/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
10 121/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã 07/12/2017
11 122/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
12 132/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
13 118/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 07/12/2017
14 117/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 07/12/2017 01/01/2018
15 123/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản pháp quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
16 136/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về chỉ tiêu thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, lao động hành chính tại cơ quan hành chính năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
17 135/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
18 27/2017/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Chính sách Về sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 06/12/2017 06/12/2017
19 140/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 05/12/2017 20/01/2018
20 9840/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông Về việc liên quan đến tổ chức giao thông phía Đông hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương 04/12/2017
21 6672/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc công bố Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/11/2017 28/11/2017
22 35/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số 23/11/2017 08/01/2018
23 37/2017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành Quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh không sử dụng vốn đầu tư công do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/11/2017 04/12/2017
24 126/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 16/11/2017 01/01/2018
25 38/2017/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Về danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc 17/10/2017 01/01/2018
26 14/2017/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng 29/09/2017 01/01/2018
27 24/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Chính sách xã hội Sửa đổi Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 21/08/2017 15/10/2017
28 124/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng 12/07/2017 01/01/2018
29 16/2016/QĐ-UBND Chính phủ Thông tư Chính sách xã hội Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2017 04/01/2017
30 174/2016/NĐ-CP Chính phủ Thông tư Chính sách Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán 03/01/2017 06/01/2017
31 161/2016/NĐ-CP Chính phủ Thông tư Chính sách Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 02/12/2016
32 161/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 02/12/2016
33 160/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển 29/11/2016 01/07/2017
34 159/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
35 158/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 29/11/2016 15/01/2017
36 157/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 24/11/2016
37 157/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 24/11/2016 15/01/2017
38 156/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 21/11/2016 10/01/2017
39 155/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016 01/02/2017
40 154/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017
41 153/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 14/11/2016 01/01/2017
42 150/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ 11/11/2016 15/12/2016
43 37/2016/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Chính sách Ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/11/2016 01/12/2016
44 181/2016/TT-BQP Chính phủ Thông tư Chính sách Thông tư số 181/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng 04/11/2016 20/12/2016
45 1023/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách Phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 07/06/2016 07/06/2016
46 45/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Chính sách Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm) 11/11/2015 31/12/2015
47 570/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 22/04/2014 22/04/2014
48 647/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 20/04/2013 26/04/2013
49 1555/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 17/10/2012 17/10/2012
50 23/2010/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Chính sách xã hội Quy định, quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em, bị bạo lực, bị xâm hại tình dục 16/08/2010 30/09/2010
51 7137/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Về việc phê duyệt hỗ trợ đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng các dự án trên địa bàn thành phố năm 2017

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo