Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
75 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 05/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/01/2019 11/02/2019
2 06/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/01/2019 11/02/2019
3 992/SXD-QLN Sở Xây dựng Công văn Đất đai - Nhà ở Về việc công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép và không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở 30/01/2019
4 11/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/01/2019 15/03/2019
5 09/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019 12/03/2019
6 123/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong trung hạn giai đoạn 2019-2020. 24/01/2019 24/01/2019
7 04/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê 24/01/2019 05/02/2019
8 08/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 23/01/2019 11/03/2019
9 03/2019/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 15/01/2019 03/03/2019
10 04/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 11/01/2019 25/02/2019
11 01/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Về việc bãi bỏ Quyết định số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn 10/01/2019 21/01/2019
12 02/2019/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 08/01/2019 11/03/2019
13 06/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 03/01/2019 03/01/2019
14 48/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định về tiền gửi tiết kiệm 31/12/2018 05/07/2019
15 49/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 31/12/2018 05/07/2019
16 6429/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2018 29/12/2018
17 41/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng 28/12/2018 18/02/2019
18 08-QĐi/TU Thành ủy Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về quản lý cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng đi nước ngoài 28/12/2018
19 22/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 28/12/2018 12/02/2019
20 45/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành quy định chi tiết một nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/12/2018 07/01/2019
21 46/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/12/2018 10/01/2019
22 2377/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo V/v ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 Năm học 2019-2020 27/12/2018
23 2378/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo V/v ban hành Quy định tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2019-2020 27/12/2018
24 167/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất 26/12/2018 10/02/2019
25 32/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành chương trình giáo dục phổ thông 26/12/2018 15/02/2019
26 36/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em 26/12/2018 15/02/2019
27 35/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 26/12/2018 15/02/2019
28 2570/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định Đất đai - Nhà ở Về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2016 25/12/2018 01/01/2019
29 30/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 24/12/2018 08/02/2019
30 165/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 24/12/2018 10/02/2019
31 125/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm 24/12/2018 01/03/2019
32 31/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập 24/12/2018 08/02/2019
33 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư liên tịch Lĩnh vực khác Về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi 21/12/2018 05/02/2019
34 205/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài nguyên môi trường Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 19/12/2018 19/12/2018
35 216/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019
36 220/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ năm 2019 19/12/2018 19/12/2018
37 204/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài nguyên môi trường Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 19/12/2018
38 203/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Kế toán, kiểm toán Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 19/12/2018
39 213/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019
40 196/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng 19/12/2018 19/12/2018
41 197/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019
42 198/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019
43 200/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc sáp nhập một số thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 19/12/2018
44 202/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019
45 6177/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/12/2018 18/12/2018
46 44/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Quy định bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/12/2018 28/12/2018
47 59/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 17/12/2018 01/01/2020
48 170/2018/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Chính sách xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài 16/12/2018 30/01/2019
49 50/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 13/12/2018 30/01/2019
50 5366/QĐ-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo Ban hành quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/12/2018 13/12/2018
51 43/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc bãi bỏ một số quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 10/12/2018 20/12/2018
52 04/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Nông nghiệp Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 06/12/2018 21/01/2019
53 36/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 05/12/2018 05/12/2018
54 163/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 04/12/2018 01/02/2019
55 41/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Y tế - Sức khỏe Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 03/12/2018 13/12/2018
56 14/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 03/12/2018 20/01/2019
57 21/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 30/11/2018 15/01/2019
58 39/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 30/11/2018 15/01/2019
59 161/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 29/11/2018 15/01/2019
60 117/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 28/11/2018 15/01/2019
61 118/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản 28/11/2018 15/01/2019
62 40/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác V/v phân cấp cho cơ quan chủ quản quyết định giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 27/11/2018 07/12/2018
63 47/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai 26/11/2018 10/01/2019
64 39/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/11/2018 06/12/2018
65 20/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính 26/11/2018 01/01/2019
66 28/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. 26/11/2018 11/01/2019
67 01/2018/TT-VPCP Văn phòng Chính phủ Thông tư Cải cách hành chính Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018 06/01/2019
68 158/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 22/11/2018 10/01/2019
69 5504/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Công bố Danh sách các tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/11/2018 19/11/2018
70 34/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 16/11/2018 01/01/2019
71 105/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 16/11/2018 01/01/2019
72 156/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 16/11/2018 01/01/2019
73 157/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 16/11/2018 01/01/2019
74 43/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 15/11/2018 01/01/2019
75 111/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước 15/11/2018 01/01/2019

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo