Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
75 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 273/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 14/11/2018 01/01/2017
2 23/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 09/07/2018 19/07/2018
3 98/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 05/07/2018 20/08/2018
4 94/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về nghiệp vụ quản lý nợ công 30/06/2018 01/07/2018
5 93/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương 30/06/2018 01/07/2018
6 95/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán 30/06/2018 01/07/2018
7 96/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 30/06/2018 01/07/2018
8 97/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 30/06/2018 01/07/2018
9 2265/QĐ-BCT Bộ Công thương Quyết định Lĩnh vực khác Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018 28/06/2018 01/01/2018
10 88/2018/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 28/06/2018 12/08/2018
11 08/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Chính sách xã hội Về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT 28/06/2018 15/08/2018
12 775/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Giáo dục đào tạo Phê duyệt chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 27/06/2018 27/06/2018
13 91/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ 26/06/2018 01/07/2018
14 772/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 26/06/2018 26/06/2018
15 89/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế - Sức khỏe Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới 25/06/2018 10/08/2018
16 90/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định An ninh trật tự Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ 25/06/2018 10/08/2018
17 56/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 25/06/2018 10/08/2018
18 85/2018/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng 23/06/2018 01/07/2018
19 3756/QĐ-BYT Bộ Y tế Quyết định Lĩnh vực khác Về việc ban hành hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở 21/06/2018 21/06/2018
20 88/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách xã hội Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 15/06/2018 01/07/2018
21 87/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Về kinh doanh khí 15/06/2018 01/08/2018
22 12/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương 15/06/2018 15/06/2018
23 07/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lĩnh vực khác Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học 15/06/2018 01/08/2018
24 13/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 15/06/2018 01/07/2018
25 03/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lao động, tiền lương Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 15/06/2018 01/08/2018
26 22/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch-đầu tư; tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương 14/06/2018 25/06/2018
27 712/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Nông nghiệp Ban hành Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 12/06/2018 12/06/2018
28 318/QĐ-UBDT Uỷ ban Dân tộc Quyết định Giáo dục đào tạo Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2025” 12/06/2018 12/06/2018
29 1319/QĐ-BTP Bộ Tư pháp Quyết định Cải cách hành chính Về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 08/06/2018 08/06/2018
30 86/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 06/06/2018 01/08/2018
31 1456/VP-TH Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Lĩnh vực khác V/v Ý kiến kết luận của Bộ TNMT về việc chuẩn bị cho GEF-6 tại Đà Nẵng 06/06/2018
32 25/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. 06/06/2018 01/01/2019
33 691/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 05/06/2018 05/06/2018
34 854/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Bưu chính Về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia 04/06/2018 04/06/2018
35 1118/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Quyết định Giao thông Về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền 31/05/2018
36 06/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Lao động, tiền lương Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 31/05/2018 15/07/2018
37 85/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 30/05/2018 15/07/2018
38 15/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 30/05/2018 15/07/2018
39 13/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung điều 14 của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/05/2018 15/07/2018
40 634/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định Chính sách xã hội Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 29/05/2018 29/05/2018
41 14/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Tài chính - Ngân hàng Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn 29/05/2018 13/07/2018
42 21/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/05/2018 12/06/2018
43 2106/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng 28/05/2018 28/05/2018
44 798/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã mạng 25/05/2018 25/05/2018
45 1625/BTTTT-CVT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng 25/05/2018 25/05/2018
46 2086/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách Phê duyệt danh mục dự án cơ hội kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư 25/05/2018 25/05/2018
47 10/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 24/05/2018 15/07/2018
48 83/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về khuyến nông 24/05/2018 10/07/2018
49 09/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 23/05/2018 09/07/2018
50 50/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư An ninh trật tự Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 23/05/2018 05/06/2018
51 81/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22/05/2018 15/07/2018
52 82/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/05/2018 10/07/2018
53 2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới Trạm BTS trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 22/05/2018 22/05/2018
54 04/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Cải cách hành chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 20/05/2018 01/11/2018
55 24/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 18/05/2018 10/07/2018
56 1588/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Tài nguyên môi trường Công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/05/2018 18/05/2018
57 3602/UBND-KGVX UBND thành phố Đà Nẵng Công văn An ninh trật tự Về việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 17/05/2018
58 1978/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 17/05/2018 17/05/2018
59 79/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 16/05/2018 01/07/2018
60 77/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 16/05/2018 01/07/2018
61 68/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/05/2018 01/07/2018
62 20/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm 15/05/2018 30/05/2018
63 72/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/05/2018 01/07/2018
64 71/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 15/05/2018 01/07/2018
65 69/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 15/05/2018 15/05/2018
66 76/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 15/05/2018 01/07/2018
67 17/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư An ninh trật tự Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 15/05/2018 01/07/2018
68 16/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 15/05/2018 01/07/2018
69 13/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền 15/05/2018 30/06/2018
70 47/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. 15/05/2018 01/07/2018
71 67/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi 14/05/2018 01/07/2018
72 1864/SGTVT-QLKCHT Sở Giao thông Vận tải Công văn Giao thông Về việc thông báo cấm đỗ xe trên các tuyến đường phục vụ Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018 14/05/2018 14/05/2018
73 25/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt 14/05/2018 01/07/2018
74 02/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 14/05/2018 19/06/2018
75 02/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 14/05/2018 19/06/2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo