Sở, ban, ngành
quận, huyện
phường, xã
Cơ quan TW tại Đà Nẵng
Dịch vụ sự nghiệp công
Thủ tục ngoài một cửa

    ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

    Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

    LƯỢT TRUY CẬP

    46788318