Nguyễn Thị Lam
Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận 1 cửa
Cơ quan: Sở Văn hóa và Thể thao
 Hài lòng
 Chưa hài lòng
 Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận
 Do phải tốn chi phí không chính thức
 Do thời gian trả kết quả không đúng quy định
 Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng